Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

Zorg op maat voor
mensen met een beperking

In de groene wijk Ter Laan in Bedum worden binnenkort de laatste woningen opgeleverd. “Het is allemaal gerenoveerd en een stuk ruimer opgezet”, vertelt Diana Vernooij, zorgmanager van deze woonzorgwijk. “Hier is een mooie woonplek voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Je komt terecht in een fijne, huiselijke omgeving, met alle benodigde voorzieningen in de buurt.”

“Eenieder die op zoek is naar een structurele woon-, werk-, of logeerplek kan terecht bij ’s Heeren Loo. Het cluster waarvan ik zorgmanager ben, omvat vier woningen waar iedereen vanaf een jaar of zestien en met een ernstig meervoudige beperking terechtkan”, vervolgt Diana. In iedere woning verblijven maximaal negen cliënten, die hun eigen woon-, slaap- en badkamer hebben. Daarnaast is er een groepsruimte, waar onder andere gezamenlijk gegeten wordt en plek is voor dagbesteding.

Begeleide activiteiten nabij

Van fysiotherapie tot logopedie en een diëtiste, van de tandarts tot aan de kapper: in de wijk Ter Laan is alles in huis of nabij. Bovendien is er een gymzaal en er is een zwembad aanwezig, waar mensen minstens één keer per week onder begeleiding zwemmen. “Er werken hier veel professionele begeleiders om alle diensten op te vullen. We doen ons best om zoveel mogelijk dezelfde gezichten op dezelfde tijden te plannen. Daarnaast is er een vrij actieve groep vrijwilligers die zich inzet voor onze cliënten. Zo gaan ze wekelijks met een clubje erop uit met de rolstoelfiets en worden de koffiemomenten door hen verzorgd”, vertelt Diana trots.

Aangepast op de persoon

Naast alle voorzieningen vlakbij vindt Diana het hier uniek dat iedere cliënt een eigen dagbestedingsprogramma heeft.

“Iedereen doet mee, wij geloven in een stukje ontwikkeling en proberen echt te kijken wat iemands grenzen zijn. En natuurlijk het behouden van wat mensen wel kunnen. Echt aangepast op de persoon.” Ze vervolgt: “Iedere zes tot acht weken is er een nieuw thema en in het kader daarvan worden sensomotorische activiteiten georganiseerd, zoals ruiken, voelen en luisteren. Thema’s als voor- en najaar en de dierenwereld zijn al eens voorbijgekomen.”

Parttime wonen

Voor sommige cliënten is de stap naar voltijd wonen te groot, daarvoor is het ‘parttime wonen’ in het leven geroepen. “Dit is voortgekomen uit een recent afgesloten landelijk project: Pilot 5. Hierin werden bondgenoten in gezinnen geplaatst die speciale hulp konden gebruiken. Een kind met een beperking vraagt zoveel van alle gezinsleden, dat een stukje ondersteuning thuis heel welkom is. Vandaaruit is de vraag naar logeren ontstaan. We starten met een kennismaking, doen activiteiten en beginnen met één nacht logeren. De ouders blijven dan ook slapen. Stap voor stap wordt gekeken naar wat de logische vervolgactie wordt en zo wordt doorgebouwd naar uiteindelijk permanent wonen.” Diana besluit: “De samenwerking met verwanten is hierin echt belangrijk, maar dat is het bij ons altijd. Alleen op die manier kunnen we echt zorg op maat bieden.”

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.sheerenloo.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 0800 - 355 55 55.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: