Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

Beste inwoner van de gemeente Groningen

Hoewel het nieuwe jaar alweer een aantal weken oud is, wil ik toch nog even terugkijken op het woelige jaar 2022. Voor velen van u was het geen gemakkelijk jaar. De inflatie speelde een grote rol, evenals de energiecrisis. Terwijl we net zijn bekomen van twee jaren corona.

Veel mensen redden zich en helpen elkaar. Het zijn echter voor te veel mensen geen fijne tijden. Wij merken dit duidelijk in de ondersteuningsvragen. Veel financiële vragen kregen de WIJ-medewerkers van u. Gelukkig, zou ik bijna zeggen. Hoe gek ‘gelukkig’ in dit verband ook klinkt.

Er zijn mensen die zich soms schamen voor hun financiële situatie en er niet over willen praten. Dat is misschien begrijpelijk, maar zeker niet nodig. Hun sores misschien wel, spreekwoordelijk, onder het tapijt moffelen. Met alle gevolgen van dien. Voorkomen is beter dan genezen…

Als ik u een advies mag geven: loop er niet mee rond, maar bespreek het in uw eigen omgeving. Praten over dit soort zaken lucht sowieso op. Misschien heeft u een familielid, een kennis of buren die u willen helpen. Mocht dit niet het geval zijn, loop dan binnen bij een van onze WIJ-locaties. U kunt zonder afspraak bij ons terecht met welke vraag dan ook. Ik verwijs u graag naar het verhaal van onze maatschappelijk werker Axel Kroeze in deze Zorgkrant: ‘Geldvragen? Trek aan de bel.’

Ik wijs u graag ook nog even op de mogelijkheid een energietoeslag aan te vragen. Dit kan door vóór 28 februari 2023 een aanvraag in te dienen bij de gemeente Groningen. Op onze website
www.wij.groningen.nl ziet u of u daarvoor in aanmerking komt.

Wist u dat u bij WIJ Groningen ook terecht kunt met ideeën, suggesties voor uw eigen buurt? Wilt u straks in het voorjaar iets organiseren en heeft u daar gedachtes over, kom er eens over praten. Wellicht dat wij u daarin kunnen ondersteunen. In het verleden zijn er door inwoners al prachtige zaken tot stand gekomen in de diverse wijken. Zoals de buurtcamping in Lewenborg, gezamenlijk koken met de straat, of een wekelijkse wandeling maken met buurtgenoten. Op onze website ziet u onder het kopje ‘Ik heb een idee’ de mogelijkheden.

Ik wens u veel leesplezier en alvast een mooi voorjaar.

Hartelijke groet,
Mirjam Kuin, directeur WIJ Groningen


Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van WIJ Groningen

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: