Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050

Innovatieve Zorg..: Factor 5

Factor 5 is een professionele en innovatieve zorgverlener gevestigd in de stad Groningen met de drie Noordelijke provincies als werkgebied. Wij zijn met name gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en/of behandeling aan jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblematiek/­ontwikkelingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. We onderscheiden de ontwikkelingen binnen 5 verschillende leefgebieden, te weten:

  • Persoonlijk functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Financiën en administratie
  • Wonen en leefomgeving
  • Maatschappelijke participatie

Het begeleidingsaanbod bestaat uit 24-uurs begeleiding verdeeld over verschillende woonlocaties, thuisbegeleiding in de vorm van individuele begeleiding en dagbesteding. Door dit aanbod kan intern een volledig traject aangeboden worden. Door onze visie, werkwijze en het feit dat we actief inzetten op een samenwerking met het systeem van de cliënt, zijn we goed in staat om aan te sluiten op de problematiek en in te zetten op stabiliseren, ontwikkelen en aanleren van vaardigheden.

Factor 5 kan deze vormen van begeleiding bieden vanuit de forensische zorg, Wlz, Jeugdwet en Wmo. De basisgedachte van de werkwijze van Factor 5 is het werken vanuit de relatie, waarbij we probleemgedrag ombuigen in kansen op herstel.

De cliënten binnen Factor 5 hebben vaak problemen op de volgende gebieden: psychiatrie, financiën, sociale vaardigheden, dagbesteding, zingeving, woonvaardigheden en huisvesting. En soms verslaving en justitie. De problematiek heeft in het verleden vaak tot veel teleurstellingen en negatieve trajecten geleid.

Binnen de werkwijze van Factor 5 gaan we uit van het goede van de mens en vertalen we het negatieve gedrag naar een hulpvraag. Daarbij hebben we een lange adem. In de praktijk betekent dit dat we bij negatief gedrag, zoals bijvoorbeeld een agressie-incident, niet direct uitplaatsen. Juist dan gaan we met de cliënt in gesprek en formuleren we doelen vanuit uit het incident.

De cliënt is immers aangemeld vanwege het probleemgedrag waarbij de voorgeschiedenis bekend is. Zolang de cliënt in woord en daad laat zien te willen werken aan de gestelde doelen, zoeken wij naar mogelijkheden om door te gaan. Dit is niet altijd (direct) haalbaar op de eigen afdeling. Soms is daar een tussentijdse opname binnen de verslavingszorg of psychiatrie, voor nodig om vervolgens weer samen met de cliënt aan de doelen te kunnen werken.

Factor heeft 4 beschermd woonlocaties:

  • Gelkingestraat, Groningen
  • Plutolaan, Groningen
  • Gaykingastraat, Ten Boer
  • Hoorntjesweg, Winschoten

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.factor-5.nl

Contactgegevens:

Factor 5
Stettinweg 22 • 9723 HD Groningen
085-4834890[email protected]