Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

Albertje en Marijke (OZIO) aan het energierad

Cliënten leren over duurzaam leven

De cliënten van De Zijlen vinden natuur en dieren belangrijk. Goed zorgen voor de aarde betekent een gezonde toekomst. We gebruiken veel energie in Nederland. Niet goed voor de natuur, maar ook niet voor je portemonnee. Hoe leg je dat uit aan cliënten?

Blije en een verdrietige aarde

Het bewustmakingsteam van onze duurzaamheidspartner Onze Zorg is Opgewekt (OZIO) ging naar woonlocaties om workshops te geven aan cliënten en hun begeleiders. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? Cliënten konden kiezen of iets goed (blije aarde) of niet zo goed (verdrietige aarde) voor de aarde was bij de duurzaamheidsquiz.

Wat doet ons gedrag met de aarde?

Door aan de CO2 bol te draaien zien cliënten wat energie en de bijbehorende broeikasgassen voor effect hebben op de natuur en de opwarming van de aarde. Die verdieping spelenderwijs en via praatplaten te laten zien, draagt bij om het grotere probleem in te zien. Ons gedrag met ons hoge energiegebruik doet iets met onze aarde met de natuur, dieren en mensen. Dat beeld hielp de cliënten om er zelf iets aan te doen.

Aan de slag met energiebesparing

Ook leerden ze meer over energie en stroom via proefjes. De energietwist liet het energiegebruik van huishoudelijke apparaten zien door veel of weinig gekleurde lichtjes. Zo kwamen ze achter de twee grote energieslurpers van het huis: de verwarming en de douche. De tips van cliënten? Trek een dikke trui aan en douche net zo lang als een liedje van 4 minuten.

Kijk voor meer informatie op www.dezijlen.nl.

Schuldenvrij en nuchter

Op dit moment werk ik, Lotte, ruim 4 jaar bij Factor 5 als ambulant begeleider. Een casus waar ik ontzettend trots op ben en heb kunnen laten zien hoe flexibel en creatief we mogen zijn binnen Factor 5 is de volgende:

Een jongen van 19 jaar werd aangemeld via een andere cliënt die al in zorg was bij Factor 5. Deze nieuwe cliënt leefde op dat moment in zijn auto, was drank- en cocaïne verslaafd en had enorme schulden. Hij had op dat moment niks meer en zag zijn leven niet meer zitten. Zijn netwerk was ook beperkt en contact met zijn familie was er amper. Kortom, er was dus genoeg te regelen. Ook al had hij geen vaste woonplek, wij konden hem toch blijven ondersteunen.

We hebben overal afgesproken om maar te zorgen dat zijn situatie stabiliseerde. We hebben hem bij de GKB aangemeld, zodat er overzicht kwam in zijn schulden. We hebben een woning geregeld, waarin Factor 5 nauw samenwerkte met Wender, zodat dit traject slaagde. Tegelijkertijd werd hij zich steeds meer bewust van zijn verslaving, waardoor hij zich aan wilde melden bij de verslavingszorg. Hij was altijd een harde werker en is dit altijd gebleven. Dit maakte ook dat hij alles zo goed oppakte. Hij had geld en leverde veel in om zijn schulden te betalen.

We zijn in het weekend op pad geweest en in de avonden. Toen we afscheid moesten nemen, was hij schuldenvrij en al één jaar nuchter.

Meer informatie?

Kijk op www.factor-5.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: