Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

‘Geldvragen? Trek aan de bel!’

Steeds meer mensen hebben het financieel zwaar. En hoewel WIJ Groningen een forse stijging ziet in het aantal financiële vragen van Groningers, duurt het soms lang voordat ze aan de bel trekken. Hierdoor kan een nog te betalen rekening in de loop der jaren oplopen tot forse financiële problematiek.

‘Schulden, wat een rotwoord; weg ermee.’ Dat zegt Axel Kroeze, maatschappelijk werker bij WIJ Groningen in de Oosterparkwijk. ‘We weten dat het niet makkelijk is om hulp te vragen als je niet kunt rondkomen en betalingsproblemen hebt. Het duurt soms jaren voordat iemand met geldproblemen om ondersteuning vraagt. Hoe dat kan? Vaak schamen mensen zich. En het woord ‘schulden’ helpt hierin niet mee. Hierin ligt namelijk de schuldvraag besloten. Schuldig zijn aan je eigen schulden. Dat hebben we in Nederland niet goed geregeld. Wat dat betreft zijn de Engelsen een goed voorbeeld. Zij gebruiken twee totaal verschillende woorden. Voor het woord schulden gebruiken ze immers debt en voor het woord schuldig guilty.’

Axel: ‘Ik sprak erover met een dame die zelf geldproblemen had. Ik vroeg haar wat zij van het woord ‘schulden’ vond. Zij zei letterlijk: ‘Waarom zou ik me schuldig moeten voelen over de schulden die een ander voor mij heeft gemaakt?’

Hier was, wat mij betreft, alles mee gezegd. Vanaf dat moment besloot ik het woord ‘schuld’ zoveel mogelijk te mijden. En weet u wat? Het gaat me verbazingwekkend makkelijk af. Ik gebruik nu de woorden financiële problemen of betalingsachterstanden. Het is meer typen, maar het doel om onnodige schaamte los te koppelen van financiële problematiek komt hiermee iets dichterbij.’

Ondersteuning

Financiële problemen staan meestal niet op zichzelf, maar hebben vaak een diepere oorzaak. Zo kan een gebeurtenis in je leven tot geldzorgen leiden. Bijvoorbeeld een scheiding, het krijgen van een kind of hoge zorgkosten door ziekte.

Inwoners van Groningen kunnen met al hun vragen bij WIJ Groningen terecht. Ook financiële vragen. ‘In 2022 steeg het aantal financiële vragen met vijftig procent. We kregen veel vragen over regelingen en voorzieningen, zoals de energietoeslag of afbetalingsregelingen.

Ook nam het aantal aanvragen voor de Voedselbank toe. ‘En het zijn echt niet alleen mensen met een laag inkomen, die ondersteuning zoeken.’

Tijdens het financieel spreekuur op de WIJ-locaties in Groningen zijn medewerkers beschikbaar om vragen over geld te beantwoorden. ‘Als iemand met vragen bij ons komt over zijn of haar financiële situatie, gaan we niet met een rood potlood door de financiën. We gaan breed met diegene in gesprek. Dat betekent: we bespreken verschillende aspecten van hun leven. Zo krijgen we een goed beeld van de vraag en situatie en kunnen we samen de beste vervolgstappen bepalen.’

Heeft u een financiële vraag?

Kom langs, bel of mail ons. Onze financieel specialisten kijken samen met u naar praktische en duurzame oplossingen of verwijzen u door als dat nodig is. Kijk voor meer informatie over het financieel spreekuur of een WIJ-team bij u in de buurt op www.wij.groningen.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: