Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

Mentor nodig of
mentor worden?

Mevrouw de Boer woont in een zorginstelling en moet naar een medisch specialist. Nu zit de zorginstelling met de vraag: wie geeft toestemming voor een behandeling of operatie onder narcose? Mevrouw de Boer kan zelf geen toestemming geven, want zij begrijpt niet wat er van haar wordt gevraagd. Vroeger werd haar man betrokken bij deze zorginhoudelijke keuzes en tekende hij een toestemmingsverklaring, maar hij is inmiddels overleden. In zulke gevallen kan een mentor uitkomst bieden.

WANNEER WORDT EEN MENTOR INGEZET?

Een mentor is iemand die regelmatig langsgaat bij mensen die niet goed voor hun zorginhoudelijke zaken kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Een mentor kan hen helpen met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Een mentor behartigt de zorginhoudelijke belangen van een cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt de leidraad. Een mentor moet zich dus goed kunnen inleven. Ook is het belangrijk dat een mentor zelfstandig, besluitvaardig en communicatief sterk is.

IS MENTORSCHAP IETS VOOR U?

Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die mentor willen worden voor mensen zoals mevrouw de Boer. Vrijwilligers krijgen een basistraining en er zijn regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd. Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Wilt u voor hun belangen opkomen? Neem dan contact met ons op. We maken dan met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Zwemlessen

Zwemles is belangrijk voor je kind, zeker in een waterrijk land als Nederland. Na het behalen van een zwemdiploma is je kind veilig in verschillende situaties in en rond het water. In de gemeente Groningen bieden we geen schoolzwemmen meer aan. Als ouder moet je dus zelf zorgen dat je kind zwemles krijgt.

Er zijn in Groningen verschillende zwemlesaanbieders, zoals verenigingen, zwembaden en zwemscholen. Als je het niet zelf kunt betalen, is er een mogelijkheid om via stichting Leergeld hulp te krijgen. Je kunt een vergoeding krijgen voor het A en B diploma. De leeftijdseis hiervoor is 6 jaar.

Op www.sport050.nl vind je meer informatie en een overzicht van de verschillende zwemlesaanbieders in de gemeente Groningen.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: