Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

Met de benenwagen door de wijken van Groningen

WIJ-medewerkers lopen een paar keer per week een rondje in de buurt om contact te houden met wijkbewoners en hun betrokkenheid bij de buurt te stimuleren. Een straatronde in Selwerd uitgelicht.

Een passerende fietser rinkelt vrolijk zijn bel, een ander begroet haar met een Gronings ‘moi’. Dat onze buurtwerker een vertrouwd gezicht is in de wijk is duidelijk. ‘Straatrondes zijn een belangrijk middel om de wijk en haar bewoners te leren kennen. Weten wat er speelt in de wijk helpt ons de bewoners goed te kunnen ondersteunen.’

Vraagverheldering

Dagelijks komen er meldingen bij WIJ Groningen binnen van of over inwoners. ‘Voordat ik de straat op ga check ik of er meldingen zijn, die ik met mijn route kan combineren.’ Een huisarts deed een melding over een van zijn patiënten. Hij vraagt het WIJ-team ondersteuning te bieden. ‘Daarom ga ik bij mevrouw langs om te kijken hoe het met haar gaat en de vraag aan WIJ Groningen te verhelderen. ‘Even achter de voordeur kijken.’ ‘Tijdens een straatronde kijken we wie er buiten is. Hoe is de dynamiek? Ligt er vuil op straat?

Selwerd kent een paar zorgplekken. Daar lopen we altijd langs. Ook als je ziet dat iemand vaker op een plek verblijft, maak je even contact.’ Aangekomen bij haar flat, blijkt mevrouw niet thuis te zijn. ‘Dan bel ik op de terugweg wel weer aan.’

Moestuin

‘We pakken ook altijd een pleintje of binnenweg mee. Hier spelen kinderen en komen bewoners samen.’ Via winkelcentrum Selwerd bereiken we een moestuin, die omwonenden mogen gebruiken en onderhouden. ‘Ik hoor van sommige omwonenden dat ze wel willen meedoen, maar niet als de buurvrouw van drie verderop er ook bij is. Dat is jammer; het is juist een plek om met elkaar in contact te komen. En er groeit genoeg: prei, kool, rabarber, bieten. Daar kun je heel wat moois uit halen voor een etentje met de buren!’

Oog voor je buren

Aan het eind van haar ronde belt de buurtwerker nog eens bij mevrouw aan. Nog steeds geen gehoor. ‘In deze situatie bel ik ook bij de buren aan: kunnen zij ons iets vertellen over hun buurvrouw? Soms staan mensen daar niet voor open. Dan kun je ze niet dwingen. Maar je maakt ze wel bewust van: Heb oog voor je buren!’

De mevrouw die niet thuis was… ‘Daar lopen we bij een volgende ronde weer even langs.’


CONTACTGEGEVENS WIJ-TEAMS www.wij.groningen.nl

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Heeft u een vraag? Een idee voor de buurt? Of zoekt u ondersteuning? Kom dan langs op een van onze locaties, bel of mail ons.

WIJ Beijum

050 - 549 71 31
[email protected]

WIJ Oosterparkwijk

050 367 89 60
[email protected]

WIJ Corpus den Hoorn

050 367 9120
[email protected]

WIJ Rivierenbuurt
(Entree in Corpus den Hoorn)

050 367 9120
[email protected]

WIJ De Wijert
(Entree in Corpus den Hoorn)

050 367 9120
[email protected]

Wij zoeken regelmatig nieuwe collega’s. Wilt u als professional of vrijwilliger bij ons aan de slag? Kijk dan op jijbijwijgroningen.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: