Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050

1 op de 4 Nederlanders heeft psychische problemen. 1 op de 2 mensen maakt het van dichtbij mee in zijn of haar leven. Lentis helpt mensen met ernstige psychische problemen die op verschillende terreinen vastlopen.

Lentis: de GGZ-specialist dichtbij!

  • De huisarts is de eerste stap op weg naar hulp.
  • Lentis heeft specialisten in geestelijke gezondheidszorg in huis.
  • We zijn er voor mensen van alle leeftijden.
  • Bij crisis zijn we 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar voor inwoners van de provincie Groningen.
  • We richten ons samen met de cliĆ«nt op herstel en ontwikkeling.
  • We dragen bij aan een gezond en kansrijk perspectief voor iedereen in de regio.