Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050

Voor kleine en
grote zorgvragen

Wij zetten ons dagelijks met hart en ziel in om cliënten en hun verwanten verder te helpen. We combineren liefde, aandacht en betrokkenheid met de nieuwste inzichten en innovaties uit onze eigen onderzoekscentra.

In Bedum, Appingedam en Delfzijl bieden we verblijf aan mensen met een verstandelijke beperking, via onze woningen en gezinshuizen. Ook bieden we dagbesteding en ondersteuning, door behandeling in onze poliklinieken en met hulp thuis.

Meer weten?
Wilt u meer weten over ’s Heeren Loo? Neem dan contact met ons op! Dan kan via 088 – 036 00 30
of [email protected].
Of kijk op www.sheerenloo.nl.