Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050
in de gemeente Groningen

MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VLUCHTELINGENMAATJES

Alaa zat middenin zijn promotieonderzoek in Syrië, toen hij in 2018 zijn land moest verlaten. Bij Humanitas Groningen kreeg hij ondersteuning van maar liefst drie maatjes.

ALAA

Voordat hij uit Syrië naar Nederland kwam, had hij zijn leven lange tijd op orde. Maar toen moest hij vluchten voor de oorlog en was het nodig om in een nieuwe cultuur te integreren. “Er waren veel zaken in Nederland waarover ik niets wist: van het regelen van de elektriciteit tot verzekeringen. In mijn inburgeringstijd raakte ik in contact met Humanitas Groningen en hoorde dat ze je kunnen helpen inburgeren. Voor mij hadden zich drie huisgenoten tegelijk aangemeld: José, Arthon en Job. Het klikte meteen. We spraken met elkaar af om te eten of wandelen. Daardoor leerde ik veel over de cultuur. Dat ik nu zelf de weg ken, was niet gelukt zonder hen. Ik heb inmiddels een huis en een baan gevonden.”

ARTHON, JOSÉE EN JOB

Toen Arthon hoorde dat ze bij Humanitas vluchtelingenmaatjes zochten, leek dat echt iets voor hem. Hij meldde zich aan, samen met zijn huisgenoten Josée en Job, die hij ook enthousiast had gemaakt. “We vroegen of we met z’n drieën iemand konden ondersteunen en dat juichte Humanitas alleen maar toe. Ik zag hoe leuk het is om ervaringen uit te wisselen. En hoe je een ander op weg kunt helpen met een klein beetje van jouw tijd en kennis over Nederland.”

Inmiddels wonen Arthon, José en Job niet meer in het studentenhuis, maar vormen nu samen met Alaa een hechte vriendengroep. En Alaa helpt nu andere nieuwkomers via Humanitas.

Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingenmaatjes is een van de 30 activiteiten die Humanitas biedt aan mensen die zelf iets willen veranderen aan hun situatie. Vrijwilligers geven daarbij tijdelijk een steuntje in de rug, zodat men daarna weer zelf verder kan. Hulp nodig of hulp bieden? Neem contact met ons op via [email protected] of bel 050 312 60 00.

Sport- en beweegexpertise onder één dak

In 2018 heeft het TopsportZorgCentrum zijn deuren geopend. Wat nog niet iedereen weet is dat er zich een uniek, multidisciplinair sportmedisch- en leefstijl expertisecentrum bevindt. Het Omnium is een krachtenbundeling van sportgeneeskunde, (sport)fysiotherapie, prestatiepsychologie, sportdiëtetiek, sportpodologie en leefstijlexpertise.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen helpen om binnen hun eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te functioneren en presteren in hun sport en mensen te begeleiden met het verbeteren van hun leefstijl. De meerwaarde schuilt in de multidisciplinaire aanpak. Alle professionals werken nauw samen om top- en amateursporters én (nog niet) bewegers te begeleiden. De zorg en dienstverlening omvat drie pijlers: blessurezorg, prestatieverbetering en gezonder leven.

Blessurezorg

Blessurezorg begint met een bezoek aan de sportarts die de sporter eerst uitgebreid onderzoekt. Zo nodig volgt aanvullend onderzoek (zoals een echografie) in het aanwezige testcentrum. Het combineren van alle bevindingen en uitkomsten resulteert in een diagnose en behandelplan.

Begeleiding voor prestatieverbetering

Veel sporters doen alles om het beste uit zichzelf te halen en beter te presteren. Het traject voor prestatieverbetering begint met het inventariseren van de mogelijkheden van een sporter. Vervolgens worden doelen vertaald naar een concreet begeleidingsprogramma.

Gezonde leefstijl

Wie fit en vitaal is, heeft meer energie en presteert beter. Het Omnium wil met de (leefstijl)expertise die aanwezig is bij sportartsen, leefstijlcoaches en diëtistes het verschil maken bij mensen en organisaties die hiermee aan de slag willen. Er kunnen ook programma’s zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) doorlopen worden. Dit traject wordt onder voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar.

TopsportZorgCentrum (Paul Kooi Fotografie)

Kijk voor meer informatie op www.hetomnium.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: