Voorpagina Voorwoord Werkzaak Rivierenland Dementievriendelijk Culemborg ROC Rivor ElkWelzijn Bureau Inspiratie Steuntjes in de rug om rond te komen Stichting Samen Verder Vraag hulp! Bewust Culemborg - Stichting Samen Verder RIBW Nijmegen & Rivierenland - Werkzaak Rivierenland RIBW Nijmegen en Rivierenland Prezzent - Bibliotheek Rivierenland Prezzent Zorgcentra De Betuwe - ROC Rivor
in de gemeente Culemborg 

Samen maken we Culemborg

Iedereen wil graag een sociaal, actief en gezond leven. En het gevoel hebben er niet alleen voor te staan. Het is fijn dat op de momenten dat het even niet zo lekker gaat of je tegenslag ervaart, er iemand is op wie je kunt terugvallen. Soms is dat niet genoeg of heb je niemand die er voor je is. Dan kun je ook een beroep doen op de gemeente. De medewerkers van het Sociaal Team Culemborg zijn er voor dat soort momenten.

In het Sociaal Team Culemborg zitten medewerkers met veel kennis en ervaring over welzijn, gezinszorg, jeugdzorg, de Wmo en schuldhulpverlening. Eén gesprek kan soms al helpen om een oplossing te vinden of de weg naar de juiste organisatie.

De gemeente ziet steeds meer zorgtaken van de rijksoverheid naar zich toekomen. Het voordeel is dat we als gemeente dichter bij onze inwoners staan. We zijn beter in staat om oplossingen op maat te bieden. Tegelijkertijd is er steeds minder geld. Dat betekent dat we heel goed moeten nadenken over slimme manieren om organisaties en oplossingen met elkaar te verbinden. Gelukkig zijn we in Vrijstad Culemborg heel creatief en ondernemend. Als we oog houden voor elkaar, is Culemborg er voor iedereen.

Veel van de oplossingen liggen in preventie: voorkomen dat inwoners zorg nodig hebben. Dat doen we door gezond en actief leven te stimuleren. Op platform.culemborg.nl kunnen inwoners hierover meelezen en meedenken. Culemborg heeft een rijk verenigingsleven en een ondernemend netwerk van podia en cultuur.

Voor wie sport en cultuur niet betaalbaar zijn, zijn er regelingen; daarover meer verderop in deze krant.

Preventie betekent ook dat we ontmoetingen stimuleren. Zo voorkomen we dat mensen eenzaam worden en niet meer in beweging komen. Bolderburen is een voorbeeld van een ontmoetingsplek waar je dagelijks kunt binnenlopen voor koffie of een activiteit; hierover meer in het artikel ‘Culemborg heeft veel te bieden voor ouderen’. Ook Bonvie en Salaamander bouwen we verder uit. En we zoeken naar mogelijkheden voor jongeren.

Ik ben trots op alle vrijwilligers die een grote rol spelen in zorg en welzijn in Culemborg. Onze maatjes, koffieschenkers, (tuin)klussers en luisterende oren. Samen maken we Culemborg!

Mischa Peters
Wethouder Zorg & Welzijn

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Culemborg.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

bewust culemborg