Voorpagina Voorwoord Neboplus Meedoen met een kleine beurs Samen is leuker dan alleen Norschoten Dangremond Notariskantoor - Elan Barneveld Elan Dangremond Notaris Steunpunt Mantelzorg Welzijn Barneveld Steunpunt vrijwilligerswerk Icare Steunpunt vrijwilligerswerk vervolg Lelie Zorggroep Barneveld Ons Bedrijf - BVD Advocaten BVD Advocaten Fysio de Nieuwe Markt - Neboplus Centrum Evers De Meerwaarde Zorggroep Sirjon - Gezondheidshuis Barneveld Zorggroep ENA - Bibliotheek Barneveld Zorggroep ENA Bibliotheek Barneveld
in de gemeente Barneveld

Wie regelt de zaken als iemand wilsonbekwaam is?

Hoe gaat het als iemand zelf niet meer in staat is om zijn of haar zaken te regelen? Er kan dan bij de kantonrechter een bewind worden aangevraagd. De bewindvoerder regelt dan de financiële zaken van de betreffende persoon. Voor de medische zaken kan een mentorschap worden aangevraagd, ook bij de kantonrechter. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter en voor bepaalde beslissingen, zoals giften en verkoop van de woning moet de bewindvoerder de machtiging van de kantonrechter aanvragen. Al met al best een bewerkelijke procedure.

Een alternatief hiervoor is een levenstestament. Daarin kunt u zelf één of meerdere vertrouwenspersonen (gevolmachtigden) aanwijzen die uw financiële zaken en uw medische zaken kunnen regelen als u het zelf niet meer kunt. Als er een levenstestament is gemaakt, hoeft er geen bewind en/of mentorschap bij de rechter te worden aangevraagd.

In het levenstestament kunt u, als u dat wilt, aangeven dat de gevolmachtigden uw zaken pas mogen regelen als u het zelf niet meer kunt. Dat moet dan blijken uit een medische verklaring.

Verder kunt u ervoor kiezen om een toezichthouder over de gevolmachtigden aan te stellen. De gevolmachtigden moeten dan aan de toezichthouder verantwoording afleggen en de toezichthouder kan de gevolmachtigden adviezen geven.

Een levenstestament maakt u bij de notaris. Op het moment dat het levenstestament wordt gemaakt, moet de levenstestateur (degene die het levenstestament maakt) wel wilsbekwaam zijn. Het is dus verstandig om tijdig een levenstestament te maken.

Bemoeizorg, wat is dat?

Gaan hulpverleners zich dan ongevraagd met mij bemoeien? Bemoeizorgers gaan nooit zonder reden op pad. Soms nemen ze contact met je op zonder dat je dit van te voren weet. Dit kan zijn omdat iemand in uw omgeving zich zorgen om u maakt. Het kan ook zo zijn dat u zorgen heeft over iemand bij u in de buurt, waardoor u contact opneemt met bemoeizorg.

In Barneveld willen we omzien naar elkaar. Juist als het even niet zo makkelijk gaat in uw leven. Soms is het zo dat iemand in uw omgeving een ‘niet pluis-gevoel’ heeft bij u. Nadat ze dan zelf geprobeerd hebben met u in contact te komen, is een oplossing misschien al een stapje dichterbij.

Maar soms lukt het niet om als familielid of als goede buur het contact te leggen. Dan kan via het meldpunt ‘Niet Pluis’ een vraag worden voorgelegd aan het team Bemoeizorg. Samen met de vraagsteller zoeken de medewerkers van Bemoeizorg Barneveld dan naar mogelijkheden om contact te leggen. En als er eenmaal contact is, kijken we wat nodig is. De Bemoeizorgmedewerker zoekt samen met de persoon, of het gezin waarover zorgen zijn geuit, naar een oplossing. Bemoeizorg is er dus voor alle Barnevelders die zelf even de weg naar goede hulp niet kunnen vinden.

Meer informatie?

Kijk dan op de website www.nietpluis.nl. Daar staan handige tips over hoe u kunt omgaan met ‘niet-pluis gevoelens’. De medewerkers van het team Bemoeizorg denken graag met u mee.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: