Voorpagina Voorwoord Neboplus Meedoen met een kleine beurs Samen is leuker dan alleen Norschoten Dangremond Notariskantoor - Elan Barneveld Elan Dangremond Notaris Steunpunt Mantelzorg Welzijn Barneveld Steunpunt vrijwilligerswerk Icare Steunpunt vrijwilligerswerk vervolg Lelie Zorggroep Barneveld Ons Bedrijf - BVD Advocaten BVD Advocaten Fysio de Nieuwe Markt - Neboplus Centrum Evers De Meerwaarde Zorggroep Sirjon - Gezondheidshuis Barneveld Zorggroep ENA - Bibliotheek Barneveld Zorggroep ENA Bibliotheek Barneveld
in de gemeente Barneveld

Meedoen met een kleine beurs

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente allerlei regelingen. Twee van deze regelingen vindt u in dit artikel. Op de website van de gemeente staan nog meer mogelijkheden.

Sport en cultuur

Wat kunt u vergoed krijgen?

Activiteit

Maximale vergoeding

Sport

Bijvoorbeeld voetbal, volleybal, maar ook kickboksen.

€ 350,- per verenigingsjaar

Sportschool (fitness)

€ 215,- per verenigingsjaar

Cultuur

Bijvoorbeeld muziekles, tekenles of schilderen.

€ 600,- per verenigingsjaar

Sportkleding of muziekinstrument

€ 50,- per jaar

Moet u iets kopen dat duurder is? Dan kunt u er ook voor kiezen om éénmalig een vergoeding voor 3 jaar aan te vragen. U ontvangt dan een vergoeding van € 150,-. U kunt dan binnen 3 jaar na uw aanvraag geen nieuwe vergoeding aanvragen.

Zomerzwemabonnement

Lekker buiten zwemmen in de zomer, dat wil toch iedereen? Voor mensen met een kleine beurs geeft de gemeente Barneveld een vergoeding voor het zomerzwemabonnement. Let op: het hebben van een zwemdiploma is verplicht.

Wat krijgt u vergoed?

De gemeente vergoedt het voorverkoopbedrag als u de vergoeding aanvraagt tussen 1 februari en 1 mei. Vraagt u op of na 1 mei aan, dan moet u nog een eigen deel betalen. Vraag het zomerzwemabonnement dus op tijd aan!

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

U komt voor deze regelingen in aanmerking als sprake is van een ‘laag inkomen’. Een laag inkomen houdt bij deze regelingen in dat uw netto inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm is. Voor andere regelingen kunnen andere inkomensgrenzen gelden. Scan onderstaande QR-code om meer informatie hierover te vinden. Daarbij is het belangrijk dat u niet te veel eigen vermogen heeft. Ook als u in een minnelijk of wettelijk schuldentraject zit kunt u in aanmerking komen voor deze regelingen.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Hoogte inkomensgrens (110%) exclusief vakantiegeld per 1 januari 2023

Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd en:

  • gehuwd / samenwonend
    vanaf 21 jaar
  • alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar

€ 1.784,94 netto per maand

€ 1.249,46 netto per maand

Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd en:

  • gehuwd / samenwonend
  • alleenstaande (ouder)

€ 1.888,52 netto per maand

€ 1.390,55 netto per maand

Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

Alleenstaande

€ 7.605,-

Alleenstaande ouder

€ 15.210,-

Gehuwd/samenwonend

€ 15.210,-

Aanvragen en een overzicht van alle regelingen?

Alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen zijn te vinden op de website van de gemeente. Kijk op www.barneveld.nl voor meer informatie over het aanvragen van de regelingen en de inkomensgrenzen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de regelingen? Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de regeling? Neem dan gerust contact op met het Servicepunt Sociale Ondersteuning van de gemeente Barneveld. Het telefoonnummer is 14 0342.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: