Voorpagina Voorwoord Neboplus Meedoen met een kleine beurs Samen is leuker dan alleen Norschoten Dangremond Notariskantoor - Elan Barneveld Elan Dangremond Notaris Steunpunt Mantelzorg Welzijn Barneveld Steunpunt vrijwilligerswerk Icare Steunpunt vrijwilligerswerk vervolg Lelie Zorggroep Barneveld Ons Bedrijf - BVD Advocaten BVD Advocaten Fysio de Nieuwe Markt - Neboplus Centrum Evers De Meerwaarde Zorggroep Sirjon - Gezondheidshuis Barneveld Zorggroep ENA - Bibliotheek Barneveld Zorggroep ENA Bibliotheek Barneveld
in de gemeente Barneveld

In de Buurt

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn woon- en leefomgeving.

De opbouwwerkers van Welzijn Barneveld stimuleren en ondersteunen met ‘In de Buurt’ burgers en organisaties bij het aanpakken van sociale en fysieke vraagstukken in hun buurt/wijk Oldenbarneveld en Rootselaar West. Opbouwwerkers Gerjanne en Hüseyin geloven dat elk mens uniek is en talent heeft, al zijn de betrokkenen zich daar vaak niet van bewust en dien je soms een duw in de juiste richting te geven.

Opbouwwerker Hüseyin: ‘’Het streven is om de bewoner van de wijk Oldenbarneveld in zijn of haar kracht te zetten. Als we dit samen voor elkaar krijgen, ontstaat er meer samenhang en sociale cohesie in de wijk. Wanneer de bewoners begrip voor elkaar hebben ontstaat er wederzijds respect. Men is dan ook eerder bereid om anderen te helpen wanneer het even niet lukt. Belang van het werk is om op plekken aanwezig te zijn waar het er toe doet, aanvoelen wat er leeft!’’ Indien noodzakelijk, wordt er in een vroegtijdig stadium hulp ingezet. Dit noemen de opbouwwerkers van Welzijn Barneveld, preventie: ‘’beter voorkomen dan genezen’’.

Meer informatie?
www.welzijnbarneveld.nl/dienst/in-de-buurt

Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten en bepaalde overlastsituaties te bespreken en op te lossen. Vaak beginnen irritaties met een kleinigheid. Door helemaal niet, of niet voldoende met elkaar te praten, kan een klein meningsverschil behoorlijk oplopen.

Heeft u problemen met uw buren en lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Buurtbemiddeling van Welzijn Barneveld kan u hierbij ondersteunen!

Buurtbemiddeling is een door de gemeente, woningstichting, politie en maatschappelijk werk opgezet project. De problemen kunnen gaan over geluidsoverlast, hondenpoep,

overhangend groen, stank, drugsoverlast maar ook over pesterijen.

Bij buurtbemiddeling helpen onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers u en uw buren om weer in gesprek te raken. Tijdens een bemiddelingsgesprek zitten uw buren en u op vrijwillige basis bijeen om het probleem inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

Een goede buur is namelijk beter dan een verre vriend!

Meer informatie over Buurtbemiddeling?
Mail of bel naar:
buurtbemiddeling@­welzijnbarneveld.nl
T 06 1067 0676

Buurtkastjes 

Op steeds meer plekken in de Gemeente Barneveld staan buurtkastjes om armoede en voedselverspilling tegen te gaan. Het buurtkastje is een kastje waar je voedingsmiddelen, verzorgingsproducten of andere spulletjes in kunt zetten.

Het kastje is vooral bedoeld voor mensen die het niet al te breed hebben. Iedereen is welkom om producten in het buurtkastje te leggen, zo zorgen we samen voor een goed gevuld buurtkastje. Kom gerust een keertje langs om wat uit het buurtkastje te pakken óf om er iets in te leggen.

Klik hier voor een buurtkastje bij jou in de buurt!

In de toekomst worden er nog meer buurtkastjes geplaatst in de gemeente Barneveld.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: