Voorpagina Voorwoord Neboplus Meedoen met een kleine beurs Samen is leuker dan alleen Norschoten Dangremond Notariskantoor - Elan Barneveld Elan Dangremond Notaris Steunpunt Mantelzorg Welzijn Barneveld Steunpunt vrijwilligerswerk Icare Steunpunt vrijwilligerswerk vervolg Lelie Zorggroep Barneveld Ons Bedrijf - BVD Advocaten BVD Advocaten Fysio de Nieuwe Markt - Neboplus Centrum Evers De Meerwaarde Zorggroep Sirjon - Gezondheidshuis Barneveld Zorggroep ENA - Bibliotheek Barneveld Zorggroep ENA Bibliotheek Barneveld
in de gemeente Barneveld

Gemeentehuis Barneveld

Voorwoord

Sinds 14 december 2022 ben ik wethouder voor onder meer welzijn en ondersteuning in de gemeente Barneveld. Een mooie en uitdagende portefeuille, waarbij ik veel enthousiaste en betrokken inwoners en organisaties tegenkom. Zo is het mogelijk dat we binnen de gemeente Barneveld een breed aanbod aan activiteiten kunnen aanbieden.  

Vanaf deze plaats wil ik in het bijzonder onze mantelzorgers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en werk. Zij doen veel werk, vaak achter de schermen of achter de voordeur. Dat vraagt veel van hen. Om de mantelzorgers te ondersteunen, biedt Welzijn Barneveld diverse activiteiten aan.   

Als gemeente werken we met een aantal organisaties samen. We maken afspraken over wat er aangeboden wordt en hoe we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Een aantal van deze organisaties presenteert zich in deze krant. Het is goed om kennis te nemen van het aanbod. Mijn advies is: maak indien nodig gebruik van alle mogelijkheden.  

We weten dat inwoners met een kleine beurs moeite hebben om rond te komen. We hebben als gemeente diverse regelingen om deze inwoners financieel te ondersteunen. Twee van deze regelingen worden in deze krant uitgelegd. Op de website van de gemeente zijn alle regelingen opgenomen. 

Graag wijs ik u op onze website www.barneveld.nl. Hierop vindt u veel informatie over wat de gemeente doet en welke mogelijkheden en regelingen er allemaal zijn.

Jolanda de Heer 
Wethouder Welzijn en Wmo 

Jolanda de Heer (Wethouder)

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91
Met medewerking van de gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: