Voorpagina Gezond meedoen in Almelo Mantelzorger met gezonde grenzen Begraafplaats als ontmoetingsplek - Kom Erbij - Leefstijl apotheek Een tegen eenzaamheid Zoek contact met het Wijkteam Eigen regie als basis Waardig oud worden in twee werelden Taalpunt - Jeugdfonds Almelo Klup Gezond - Wijkkamers Jonge Moederwerk Stap voor stap naar een gezonde leefstijl

Wethouders Eugène van Mierlo en Margreet Overmeen-Bakhuis

Gezond meedoen in Almelo

In Almelo is het fijn wonen en leven. Hier werken we samen hard aan gelijke kansen voor iedereen. Hier kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen en kijken we om naar elkaar. Een gezonde leefstijl en een prettige leefomgeving zijn belangrijk. We maken het mogelijk dat iedereen kan meedoen en is er passende ondersteuning en zorg voor wie dat nodig heeft.

Soms gaat het even niet en is er geen hulp in de omgeving. Dan zijn er in onze gemeente verschillende plekken waar u kunt aankloppen voor advies en hulp. Of het nu gaat over zorg, welzijn, opvoeden of geldzaken. Belangrijk is het om op tijd aan de bel te trekken. Blijf er niet alleen mee rondlopen en maak gebruik van de hulp die er is. Soms is net dat ene duwtje in de rug nodig om weer een toekomst te kunnen zien.

Meedoen

Meedoen maakt gelukkiger. Voor de één betekent meedoen (vrijwilligers)werk of dagbesteding, een ander is actief binnen een vereniging of organisatie.

De meeste mensen kunnen dit prima zelf organiseren; voor wie dit lastig is, zijn er in Almelo allerlei organisaties die u kunnen helpen. Ook wanneer u zich eenzaam of alleen voelt.

Gezonde leefstijl

Meedoen is makkelijker wanneer u gezond bent. Veel gezondheidsproblemen zijn te voorkomen door een gezonde leefstijl. Samen met allerlei partners in de stad zetten we daarom volop in op gezondheid en preventie. Dat zorgt voor een betere start voor alle kinderen, voor een hogere levensverwachting, voor minder zware zorg en voor lagere kosten voor u als inwoner en voor ons als gemeente.

Tips en inspiratie

Deze krant staat vol tips, inspiratie en verhalen van inwoners voor een lang en gezond leven. Met deze informatie hopen we u op weg te helpen bij wat er allemaal mogelijk is in onze gemeente. Belangrijk is om oog voor elkaar te houden. Wijs uw familie, buren of bekenden vooral op de hulp- en zorgmogelijkheden die er zijn.

Veel leesplezier!

Eugène van Mierlo,
wethouder zorg en welzijn

Margreet Overmeen-Bakhuis, wethouder jeugdzorg

Colofon

Uitgave van:
Gemeente Almelo
I: www.almelo.nl
T: (0546) 54 11 11

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
Gemeente Almelo

Vormgeving
Skitter, Groningen

Fotografie
Lenneke Lingmont

Oktober 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Almelo hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Almelo zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.