Voorpagina Gezond meedoen in Almelo Mantelzorger met gezonde grenzen Begraafplaats als ontmoetingsplek - Kom Erbij - Leefstijl apotheek Een tegen eenzaamheid Zoek contact met het Wijkteam Eigen regie als basis Waardig oud worden in twee werelden Taalpunt - Jeugdfonds Almelo Klup Gezond - Wijkkamers Jonge Moederwerk Stap voor stap naar een gezonde leefstijl

Vrijwilligers bieden koffie, thee en een luisterend oor

Begraafplaats ’t Groenedael als ontmoetingsplek

Het verlies van een dierbare grijpt altijd diep in en iedereen gaat op zijn of haar eigen wijze met dit verlies om. Sommigen verwerken een verlies zelf, anderen hebben behoefte aan een luisterend oor. Op begraafplaats ’t Groenedael kunnen inwoners twee dagdelen per week in gesprek met gastvrouwen en gastheren over het verlies van hun dierbare.

Wanneer mensen iemand verliezen, gaan ze door een moeilijke tijd. Als het verlies een poosje geleden is, ervaren mensen soms niet meer de ruimte om daarover in gesprek te gaan. Sommige mensen lopen vast in hun rouw of vereenzamen. Op de begraafplaats zijn mensen die tijd hebben voor een gesprekje. Ze zijn er voor iedereen die het moeilijk heeft of zich alleen voelt.

Ontmoetingsplek

Gastheren en gastvrouwen zijn of bij de entree aan de Willem de Clercqstraat te vinden of op de begraafplaats zelf. Daar nodigen ze mensen uit voor een kop koffie, thee of een praatje. Vrijwilligers kunnen, als die behoefte er is, mensen ook doorverwijzen voor hulp op psychisch, fysiek, sociaal of financieel vlak. Eventuele problemen die spelen kunnen zo vroegtijdig worden opgepakt. De vrijwilligers zijn aanwezig op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Behoefte bezoekers is leidend

De behoefte van de bezoekers is leidend, zij weten zelf het beste wat hen kan helpen. Maar het contact hoeft zich zeker niet alleen te beperken tot toevallige ontmoetingen op ’t Groenedael. Misschien vinden mensen die elkaar hier ontmoeten het leuk om samen eens iets te ondernemen. Of elkaar te ontmoeten in de buurt, bijvoorbeeld in één van de wijkkamers.

Rouwproces

Het project op de gemeentelijke begraafplaats is opgezet naar voorbeeld uit Kampen. Daar zag de begraafplaatsbeheerder dat bezoekers vaak met hun ziel onder de arm rondliepen en behoefte hadden aan een luisterend oor. Soms was een praatje over ditjes en datjes genoeg, soms was er behoefte aan begeleiding in het rouwproces.

Lokale coalitie Kom Erbij

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Maar steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Van jong tot oud. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het leidt ook tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven inzetten voor mensen die zich eenzaam voelen.

Diverse welzijns- en zorgorganisaties, verenigd in de lokale coalitie KomErbij Almelo, zetten zich daarom samen in voor het verminderen van eenzaamheid. Partners van de lokale coalitie zijn onder meer Humanitas, Mens door Mens, Thuisteam Twente, De Klup, Leger des Heils, Trivium, Avedan en de gemeente Almelo.

Kijk voor meer informatie op komerbijalmelo.nl of deverbindingalmelo.nl.


Pillen én praten

Apotheker Laura Holtzer van Service Apotheek Acacia maakt zich met haar team al langere tijd sterk om eenzaamheid te signaleren en mensen te wijzen op het Wijkteam of andere zorgprofessionals.

Voor sommige klanten zijn de bezorgers vaak het enige contact in de week. In een proef van een jaar bekijkt de apotheek hoe bezorgers een rol kunnen hebben bij het herkennen van eenzaamheid, het bieden van een luisterend oor en een eventuele doorverwijzing naar hulp.

Achter de voordeur

Bezorgers zien inwoners letterlijk achter de voordeur. Als een klant van de apotheek het op prijs stelt, kan de bezorger een kopje koffie drinken. En in een praatje ontdekken wat er nodig is om iemand weer te kunnen laten meedoen. Eventueel kan de bezorger, uiteraard altijd met toestemming van de inwoner, een intaker van het Wijkteam inschakelen.