Voorpagina Gezond meedoen in Almelo Mantelzorger met gezonde grenzen Begraafplaats als ontmoetingsplek - Kom Erbij - Leefstijl apotheek Een tegen eenzaamheid Zoek contact met het Wijkteam Eigen regie als basis Waardig oud worden in twee werelden Taalpunt - Jeugdfonds Almelo Klup Gezond - Wijkkamers Jonge Moederwerk Stap voor stap naar een gezonde leefstijl

“Eenzaamheid mag er zijn, je hoeft je er niet voor te schamen”

Een gevoel van eenzaamheid zal iedereen wel eens kennen. “In Almelo komt het zelfs veel voor”, zegt Gert Mensink van het Meldpunt Eenzaamheid Almelo. “Je hoeft je er niet voor te schamen. Wij willen dat iedereen in zijn omgeving kijkt of er eenzaamheid is. En voor de duidelijkheid, eenzaamheid is niet hetzelfde als ‘graag alleen willen zijn’.”

KomErbij Almelo is een lokale coalitie van sociale partners in Almelo. Onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, de ouderenbonden en de gemeente Almelo strijden samen tegen eenzaamheid. Kom Erbij brengt alle activiteiten in Almelo in kaart, zorgt voor publiciteit en verbindt inwoners, bedrijven en organisaties zo veel mogelijk met elkaar.

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. In Almelo zijn er allerlei initiatieven die mensen met elkaar in verbinding brengen. Zoals ‘Eten bij de Buurvrouw’, waar meer dan 30 mensen, waaronder jongeren, samenkomen voor gezamenlijke kook- en eetmomenten.

Kletskassa

Maar er zijn meer leuke initiatieven in Almelo. De Jumbo-supermarkt aan de Bornerbroeksestraat in Almelo heeft een speciale kletskassa geopend om eenzaamheid tegen te gaan. Hier kunnen mensen die behoefte hebben aan een gesprek, een gezellig kletspraatje voeren met de caissière.

Never2beAlone

Een ander initiatief is Never2beAlone. Het idee ontstond bij Demi Blaauw, die door eigen ervaringen met eenzaamheid op het idee kwam om jongeren en jongvolwassenen met eenzaamheidsgevoelens bij elkaar te brengen. Vanaf december 2019 is het online platform verder gegaan in de Stichting Never2BeAlone. Gert Mensink: “Ze zijn heel actief op socialmedia, helpen drempels te verlagen en kunnen de eerste stap zijn naar ontmoetingen met anderen.”


Door over haar eenzaamheid te praten, doorbrak Demi Blaauw een taboe. Ze startte haar initiatief met een oproepje op Facebook. De vele reacties die ze kreeg, toonden aan dat ze niet de enige was met eenzaamheid. De stichting heeft tot doel eenzame jongeren en jongvolwassenen te verbinden door allerlei activiteiten. Deelnemers kunnen elkaar online en in de regio ontmoeten, ervaringen delen en samen leuke dingen doen.

Steunpilaar

Maarten is er al vanaf het eerste begin bij betrokken. “Ik herinner me die eerste ledenavond nog goed. Ik was nerveus, maar werd meteen warm ontvangen. Ik maakte direct contact met andere jongeren. Het was een leuke avond waarbij we bingo speelden.” Maarten is inmiddels een belangrijke steunpilaar voor de stichting. “Maarten heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de leden tijdens de coronaperiode online spelletjes met elkaar konden spelen”, vertelt coördinator Nicol Avci van welzijnsorganisatie Avedan. “Maarten is echt een rots in de branding.”

JONGEREN BEREIKEN

Never2BeAlone is inmiddels zo gegroeid dat welzijnsorganisatie Avedan de activiteiten van de stichting heeft overgenomen. Jongeren die eenzaam zijn kunnen geestelijk echt in de put raken en ook lichamelijke klachten krijgen, of in de problemen komen doordat mensen misbruik van ze maken. Het past bij de preventieve taak van Avedan om dit te voorkomen. Nicol Avci: “We hopen via Never2BeAlone nog meer eenzame jongeren te kunnen bereiken.”

Geen jongere meer eenzaam - Never2BeAlone

Eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen. Ook veel jongeren hebben weinig sociale contacten. Voor die jongeren richtte Demi Blaauw Never2BeAlone op. Hier kunnen jongeren elkaar ontmoeten en leuke dingen doen, online en live. Check de website op www.never2bealone.nl en meld je aan. Never2BeAlone biedt jou een luisterend oor en begrip. Geen jongere meer eenzaam, daar gaan ze voor!

Wat kan ik doen als ik me eenzaam voel?

Iedereen kan zich periodes in zijn leven eenzaam voelen. Er zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te gaan. U kunt zelf al veel doen om eenzaamheid aan te pakken. Eventueel met hulp van familieleden, vrienden of buren. Of maak gebruik van activiteiten of andere hulp die hulpverlenersorganisaties verzorgen.

5 tips om zelf eenzaamheid aan te pakken

  1. Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Misschien kunt u iemand bellen of mailen.
  2. Durf een ander om hulp te vragen. Mensen doen vaak graag iets voor een ander.
  3. In Almelo zijn allerlei activiteiten voor mensen die eenzaam of alleen zijn.
  4. Heeft u een gesprek met uw huisarts, een wijkverpleegkundige of iemand van de gemeente? Vertel over uw eenzaamheid en dat u hulp kunt gebruiken.
  5. Vrijwilligersactiviteiten zijn niet alleen goed voor anderen, maar ook voor uzelf. De sportclub, bewonersvereniging, kerk of de school van uw (klein-)kinderen is vast blij met extra handjes.

Demi en Nicol

Meldpunt tegen eenzaamheid

Maakt u zich zorgen om iemand die eenzaam is? Of voelt u zich zelf vaak alleen? Bij het Meldpunt Eenzaamheid zit iemand klaar die kan adviseren en eventueel actie onderneemt. Het Meldpunt is bereikbaar via (085) 000 4520 of via www.komerbijalmelo.nl.

Het meldpunt is een laagdrempelig loket waar iedereen zijn of haar zorg over eenzame inwoners kan achterlaten. Niet alleen inwoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen contact opnemen met het meldpunt, maar ook ondernemers zoals kappers, notarissen, begrafenisondernemers of postbezorgers. Wanneer iemand niet meer op afspraken komt of bij activiteiten of nooit meer buiten gezien wordt, is het goed daar een signaal over af te geven bij het meldpunt. Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe sneller en meer gedaan kan worden.