Voorpagina Harderwijk Voorwoord Zorgdat Gezonde levensstijl Eefke Thuishulp Positieve gezondheid in de wijkontmoetingscentra Meerinzicht Cultuur Apotheek - Spinnenwebmodel De Bibliotheek Noordwest Veluwe Interview met Machteld Huber Inclusief Groep Op weg naar Positieve Gezondheid CAI Harderwijk Financieel Trefpunt - Opbouwwerkers Zorgdat Vrijwilligerswerk - Mantelzorg De Lange & Kortland Netwerk Notarissen - Eefke Thuishulp De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Harderwijk

Positieve gezondheid in
de wijkontmoetingscentra

Onder Stichting MFC Harderwijk vallen MFC de Roef en MFC de Kiekmure. De Roef staat in de wijk Stadsweiden en de Kiekmure in de wijk Stadsdennen. Beide centra hebben een lange geschiedenis. Het oorspronkelijke gebouw van de Kiekmure is in 1974 geopend en dat van de Roef in 1976. In 2016 is de vernieuwde Kiekmure geopend en in oktober 2022 is het nieuwe gebouw van de Roef in gebruik genomen. Beide gebouwen zijn al bijna 50 jaar belangrijke ontmoetingsplekken voor de wijken waar veel wijkbewoners komen om te zingen, aan een activiteit van de wijkvereniging deel te nemen, bloed te laten prikken, een vergadering bij te wonen of voor één van de vele andere activiteiten.

In de Roef wordt samengewerkt op basis van Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheidszorg, waarbij de mens als geheel wordt gezien. Er is naast aandacht voor de klacht of ziekte, ook aandacht voor andere belangrijke aspecten in het leven. Zoals meedoen in de samenleving, gezonde leefstijl en zingeving. Daarnaast kun je in de Roef terecht met je vragen over en voor activiteiten rondom zorg, welzijn en ontmoeten.

Aan de voorkant van de Roef ligt het ontmoetingsplein. Dit plein is mede tot stand gekomen met input van de buurt. Zo is er een fontein aangelegd, die tijdens warme dagen zorgt voor verkoeling en veel speelplezier bij kinderen, volwassenen en honden. Op het plein staan twee picknicktafels waarop je een spelletje kunt spelen. De spelbenodigdheden zijn af te halen bij de bar in de Roef. Tijdens de zomermaanden wordt de pui van de Roef geopend, zodat buiten en binnen met elkaar worden verbonden. Aan de andere kant van het gebouw ligt de Beweegtuin. De Beweegtuin is ingericht met verschillende speeltoestellen en toegankelijk voor iedereen.

De Kiekmure is de huiskamer van de buurt, waar bezoekers komen voor één van de vele activiteiten van de verenigingen en organisaties die de Kiekmure als thuisbasis hebben.

Een aantal organisaties die de Kiekmure als thuisbasis hebben, zijn Wijkvereniging Stadsdennen&Frankrijk, Groei&Bloei Harderwijk en het NVVH Vrouwennetwerk.

In goede samenwerking met Wijkvereniging Stadsdennen&Frankrijk en Zorgdat organiseert de stichting op beide locaties Samen Eten, een gezellige avond met een lekkere maaltijd waar steeds meer mensen naar toe komen. Elke derde zondag van de maand zijn buurtbewoners van harte welkom bij Koffie in de Kiekmure. Dit initiatief is ook samen met Wijkvereniging Stadsdennen&Frankrijk ontstaan. Het is een koffiemoment voor de wijk, juist in het weekend. Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten bakt iets lekkers voor bij de koffie.

meer informormatie?

Zowel in de Roef als in de Kiekmure ben je van harte welkom voor een heerlijke kop koffie, het lezen van de krant, een lekkere lunch en een gezellig praatje. Wil je meer weten over de verschillende organisaties en verenigingen in de Roef en de Kiekmure?

Kijk op www.mfcharderwijk.nl voor een overzicht.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Harderwijk

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: