Voorpagina Harderwijk Voorwoord Zorgdat Gezonde levensstijl Eefke Thuishulp Positieve gezondheid in de wijkontmoetingscentra Meerinzicht Cultuur Apotheek - Spinnenwebmodel De Bibliotheek Noordwest Veluwe Interview met Machteld Huber Inclusief Groep Op weg naar Positieve Gezondheid CAI Harderwijk Financieel Trefpunt - Opbouwwerkers Zorgdat Vrijwilligerswerk - Mantelzorg De Lange & Kortland Netwerk Notarissen - Eefke Thuishulp De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Harderwijk

Harderwijk zet vol in op een gezonde levensstijl

Samen met vijf andere gemeenten op de Noord-Veluwe werkt Harderwijk aan een gezonde levensstijl voor haar inwoners. Samenwerking met verschillende partners is hierbij het toverwoord. Wethouder Maarten Reckman: “Door de krachten in de regio te bundelen, kunnen we echt werk maken van preventie. Het helpt ons om positieve gezondheid een plek te geven in de samenleving.”

Stijgende zorgkosten

De vraag naar zorg in Nederland groeit en zorgkosten stijgen. Op langere termijn is dat niet houdbaar. Daarom wordt het steeds belangrijker om te werken aan preventie en aan een goede gezondheid van mensen. Gezond en actief leven dus. Zes gemeenten op de Noord-Veluwe werken op dit gebied nauw samen. Harderwijk is een van deze gemeenten. Maarten Reckman is hier als wethouder verantwoordelijk voor. Hij vertelt hoe zijn gemeente dit aanpakt.

Focus op gezond leven

“In 2022 heeft de gemeenteraad de nota ‘Samen verder voor een Gezond Noord-Veluwe 2022-2025 vastgesteld.’ In die nota spreken we met de andere gemeenten af wat we willen bereiken. Plat gezegd: we willen er samen voor zorgen dat de mensen in de regio gezonder gaan leven. Gezondere mensen hebben namelijk minder zorg nodig. Hierdoor neemt de druk op de zorg af en dat bespaart ons, en dus de inwoners van Harderwijk en Hierden, geld.”

Samenwerking is de sleutel

Iedere gemeente doet dit op zijn eigen manier. En de rol van de gemeente is volgens Reckman ook niet altijd dezelfde: “De ene keer zijn we regisseur en zeggen we hoe het moet.

We werken hierin nauw samen met allerlei zorg- en welzijnsorganisaties in Harderwijk en omgeving, zoals ZorgDat, GA! Harderwijk, Tactus Verslavingszorg en onze sportverenigingen. En omdat de gezondheidsproblemen in alle zes de gemeentes veel op elkaar lijken, werken we ook als gemeenten regionaal samen. Bijvoorbeeld op het gebied van mentale gezondheid en onder de vlag van JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht.”

Positieve gezondheid

Het thema ‘Positieve gezondheid’ sluit hier naadloos bij aan. Het uitgangspunt hiervan is, dat de mens niet hetzelfde is als zijn kwaal. Maarten Reckman: “Als je je niet lekker voelt, kan dat veel oorzaken hebben. Bijvoorbeeld eenzaamheid of geldzorgen, of een ongezonde levensstijl. Door te focussen op die oorzaken, voorkomen we vaak dat mensen onnodig bij een arts terechtkomen.

De Roef als voorbeeld voor Nederland

Vorig jaar opende het vernieuwde MFC De Roef in Stadsweiden. Als een van de eerste wijkcentra in Nederland werkt De Roef met positieve gezondheid als uitgangspunt.

In het gebouw zijn welzijnsorganisaties, hulpverleners én zorgaanbieders gevestigd. Bijvoorbeeld de buurtvereniging, en het financieel trefpunt, maar ook organisaties als Stimenz en ZorgDat en een huisartsenpraktijk. Je kunt er dansen, zingen of de gezelligheid opzoeken. Allemaal thema’s die helpen bij een positief gevoel. Het mooie is volgens Maarten Reckman dat de organisaties uit de Roef hierin met elkaar optrekken. “Ze hebben met elkaar afgesproken om zich samen in te zetten voor positieve gezondheid. Samen doen we wat helpt. Zo doen we dat hier. Want Harderwijk zijn wij samen.”


Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Harderwijk

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: