Voorpagina Harderwijk Voorwoord Zorgdat Gezonde levensstijl Eefke Thuishulp Positieve gezondheid in de wijkontmoetingscentra Meerinzicht Cultuur Apotheek - Spinnenwebmodel De Bibliotheek Noordwest Veluwe Interview met Machteld Huber Inclusief Groep Op weg naar Positieve Gezondheid CAI Harderwijk Financieel Trefpunt - Opbouwwerkers Zorgdat Vrijwilligerswerk - Mantelzorg De Lange & Kortland Netwerk Notarissen - Eefke Thuishulp De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Harderwijk

Beste inwoners,

In Harderwijk zien we naar elkaar om. We helpen elkaar en iedereen kan meedoen. Daar werken we samen met al onze partners hard aan. Een belangrijk uitgangspunt is, dat we ons samen sterk maken voor positieve gezondheid. Zo sterk, dat Harderwijk in Nederland voorop loopt. In deze krant vindt u hier mooie voorbeelden van.

Maar wat bedoelen we eigenlijk met positieve gezondheid?

Positieve gezondheid is eigenlijk een nieuwe kijk op gezondheid. Op beter worden en je beter voelen. Het komt erop neer, dat de mens niet hetzelfde is als zijn kwaal. Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor je je niet lekker voelt. Bijvoorbeeld omdat je eenzaam bent, geldzorgen hebt, of niet goed genoeg voor jezelf zorgt.

En als er meer oorzaken zijn, zijn er ook meer oplossingen. Meer wegen die kunnen leiden naar beter worden of je beter voelen, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Denk bijvoorbeeld aan een gezellig gesprek, zodat mensen zich gezien voelen, of valpreventie waardoor ouderen minder snel iets breken.

Er zijn dus ook meer mensen of organisaties die je kunnen helpen. Door op deze manier naar gezondheid te kijken, zorgen we voor meer ruimte bij de zorgprofessionals. Zodat zij zich kunnen richten op de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Als wethouder kan ik alleen maar trots zijn op deze krant en de bijdrage van veel van onze partners. Het motiveert ons als gemeente om een voortrekker te zijn van positieve gezondheid.

Maarten Reckman
Wethouder sociaal domein
gemeente Harderwijk


Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Harderwijk en ZorgDat

Teksten en redactie
Gemeente Heusden

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Harderwijk

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: