Voorpagina Harderwijk Voorwoord Zorgdat Gezonde levensstijl Eefke Thuishulp Positieve gezondheid in de wijkontmoetingscentra Meerinzicht Cultuur Apotheek - Spinnenwebmodel De Bibliotheek Noordwest Veluwe Interview met Machteld Huber Inclusief Groep Op weg naar Positieve Gezondheid CAI Harderwijk Financieel Trefpunt - Opbouwwerkers Zorgdat Vrijwilligerswerk - Mantelzorg De Lange & Kortland Netwerk Notarissen - Eefke Thuishulp De Lange & Kortland Netwerk Notarissen Harderwijk

Aysegül Kaya – Coördinator Financiële Dienstverlening

Financiële stress werkt door in alle leefgebieden

Voor veel mensen zijn het moeilijke tijden sinds het aanbreken van de energiecrisis. Financiële stabiliteit en dus bestaanszekerheid zijn voor een groot deel van de samenleving niet meer vanzelfsprekend. Dat geeft onzekerheid, stress en onrust.

“Tijdens het Financieel Trefpunt zien we allerlei mensen voorbij komen die stress ervaren door geld en administratieve zorgen,” zegt Aysegül, coördinator Financiële Dienstverlening bij Zorgdat. “Brieven worden laat, of helemaal niet, geopend omdat men onzeker is over wat men zal aantreffen.” Deze stress werkt door in het hele verdere leven van de persoon. Er is inmiddels ook aangetoond dat op lange termijn het vermogen om verstandige beslissingen te nemen wordt aangetast. Met als gevolg dat mensen in een neerwaartse spiraal belanden.

Er heerst een soort taboe op het hebben van financiële problemen, maar het kan echt iedereen overkomen. “Het belangrijkste is dat mensen niet te lang ermee blijven zitten,” aldus Aysegül. “Door tijdig aan de bel te trekken kunnen grotere problemen voorkomen worden.” Bijvoorbeeld door naar het Financieel Trefpunt te gaan. Elke dinsdagochtend werken verschillende organisaties samen in MFC De Roef. Daar staan vrijwilligers klaar om mensen te helpen met vragen over geldzaken, toeslagen en regelingen. Ook kunnen inwoners met een laag inkomen zich aanmelden voor het Belastingproject. Ze worden dan geholpen met de jaarlijkse aangifte en als er nog meer nodig is dan worden vrijwilligers van de Thuisadministratie ingezet.

Wie er zelf niet uitkomt en vragen heeft over geldzaken, administratie en zijn of haar budget op orde wil brengen, die kan terecht bij Zorgdat. Deze hulp is gratis en vertrouwelijk.

Neem contact op via 0341 – 434 656

V.l.n.r.: Maria Glastra & Maarten Janson – Opbouwerkers
Sandra Hoekstra – Coördinator Buurtbemiddeling

Hét aanspreekpunt voor buurtbewoners

Opbouwwerkers zetten zich in voor een prettige leefomgeving en fijne buurt. Zij werken vanuit de overtuiging dat iedereen het verdient om gelukkig te zijn. Projecten die de buurt verbeteren, worden aangemoedigd. Een opbouwwerker denkt mee en ondersteunt mensen in hun wensen en behoeften.

“Als opbouwwerker zijn we hét aanspreekpunt voor buurtbewoners en zijn we aanwezig op verschillende plekken in de wijk,” vertellen Maarten en Maria. Echte verbinders die graag met de mensen in gesprek gaan. “We luisteren en denken mee naar wat echt nodig is.” Voor de één is gezondheid een belangrijk thema, voor de ander sociale contacten of zingeving. Soms gaat het gewoon over iets leuks voor de buurt en de bewoners daarvan.

“We werken met en vanuit een breed lokaal netwerk. Met inwoners maar ook met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties, ” aldus Maarten en Maria. Ze werken samen aan leefbare en veilige buurten, met tevreden inwoners. “Als inwoners van Harderwijk en Hierden willen weten wat we voor hen kunnen betekenen, mogen ze ons altijd benaderen.”

meer weten?

Neem contact op via [email protected]
of bel 0341 – 434 656

Beter een goede buur...

Ergernissen die zich opstapelen of een onschuldige burenruzie die hoog oploopt, het kan allemaal gebeuren. Buurtbemiddeling is doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken voordat ze uit de hand lopen. Getrainde bemiddelaars helpen om samen naar een oplossing te kijken. Er ontstaat begrip voor elkaar en buren kunnen weer prettig wonen, want dat is wat iedereen wil.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Harderwijk

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: