Voorpagina Voorwoord 's Heeren Loo Bedum Wij-Teams Uw kind veilig in het water - Sport050 Geldvragen? Trek aan de bel! Lentis Doorbraaknetwerk De school als Wijkondersteuner Humanitas - Het Omnium Humanitas afdeling Groningen 's Heeren Loo Stichting de Zijlen - Factor 5 Factor 5 Mentorschap Noord - Sport 050

DOOR EEN ANDER TE HELPEN, GROEI JE ZELF OOK!

Vrijwilligers van Humanitas bieden mensen tijdelijk een steuntje in de rug. Wil je vrijwilliger worden, heb je een ondersteuningsvraag of ben je mantelzorger? Humanitas is er voor je!