Voorpagina Voorwoord Neboplus Meedoen met een kleine beurs Samen is leuker dan alleen Norschoten Dangremond Notariskantoor - Elan Barneveld Elan Dangremond Notaris Steunpunt Mantelzorg Welzijn Barneveld Steunpunt vrijwilligerswerk Icare Steunpunt vrijwilligerswerk vervolg Lelie Zorggroep Barneveld Ons Bedrijf - BVD Advocaten BVD Advocaten Fysio de Nieuwe Markt - Neboplus Centrum Evers De Meerwaarde Zorggroep Sirjon - Gezondheidshuis Barneveld Zorggroep ENA - Bibliotheek Barneveld Zorggroep ENA Bibliotheek Barneveld
in de gemeente Barneveld

Tharah

Wat is nu later?

Wanneer je jong bent, heeft het woord ‘later’ kenmerken van verwachting en kracht. Mensen van middelbare leeftijd praten over later en beredeneren welke verwachtingen reëel zijn, welke niet. Wanneer iemand oud geworden is, is het woord ‘later’ een beladen woord. Het ‘later’ is dichtbij gekomen en maakt ons kwetsbaar. 

Voor iedereen, maar juist ook voor u als u familielid of mantelzorger bent van een kwetsbaar persoon, is het belangrijk te praten over ‘later’. Want wist u dat mensen met een beperking blijven in die ‘grote’ verwachting over later? ‘Later’ is een abstract begrip en heeft uitleg nodig!

Niet praten over de ander, maar met de ander. In de zorg is de driehoeksverhouding cliënt - cliëntvertegenwoordiger - begeleider de basis. En vaak is de stem van de cliënt veel krachtiger dan wij denken. Wanneer we naast iemand staan en de rust creëren, durf dan gerust kwetsbare vragen te stellen. 

Alleen praten genoeg? Nee, u kent het spreekwoord: Geen woorden, maar daden. Maar geldt niet veel meer: Woorden en daden? Nadat de wensen over ‘later’ duidelijk zijn, ligt er de taak om met uw familielid na te denken over de volgende vraag: hoe kunnen we die wens haalbaar maken?

Binnen onze zorglocatie is er per 1 februari 2023 een woongroep gestart voor ouder wordende mensen met een beperking. Hiermee is de grote wens van cliënten en familieleden werkelijkheid geworden: Wonen in een bekend huis, zorg vanuit een reformatorische identiteit, met vertrouwde mensen om je heen, met zorgende handen dichtbij.

Gezondheidshuis Barneveld: waar zorg en welzijn samenkomen

In 2018 startten Zorgorganisatie Norschoten, Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorheen stichting OWZ de Burgt in de gemeente Barneveld een samenwerking. Aanleiding was de stijgende zorgvraag en een groeiende groep ouderen in Barneveld. In 2021 sloten ook de gemeente en Welzijn Barneveld aan. Een van de resultaten van de samenwerking is Gezondheidshuis Barneveld. Een vaste plek voor dit netwerk is er (nog) niet; de kracht zit ‘m vooral in samenwerken aan toegankelijke zorg. Judith te Pest houdt zich als kwartiermaker bezig met de ontwikkeling van Gezondheidshuis Barneveld en vertelt meer.

Verbinding tussen zorg & welzijn

“Het doel van de samenwerking is dat inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven, vooral de groep 55-plussers”, vertelt Judith. De drie speerpunten zijn preventie, één toegang voor alle zorg- en welzijnsvragen, en de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. “Verdiensten van het Gezondheidshuis zijn bijvoorbeeld het valpreventieprogramma In Balans en het project Welzijn Op Recept. Hierbij werken professionals uit de medische wereld en het sociale domein met elkaar samen. De huisarts kan daardoor een patiënt met psychosociale klachten makkelijker verwijzen naar het welzijnsaanbod. Zo krijgt de patiënt de juiste hulp en tegelijkertijd blijft de zorg beschikbaar voor wie dat echt nodig heeft.”

Eén loket

Momenteel wordt hard gewerkt aan één loket voor telefonisch en digitaal contact. “De zorg is op zo’n manier geregeld dat het voor inwoners nu niet altijd even duidelijk is waar zij precies terecht kunnen met hun vragen over zorg, welzijn of ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer iemand dagbesteding wenst, maar ook gebruik wil maken van een maaltijddienst of vanwege een zorgvraag tijdelijk niet thuis kan wonen. Met één centraal loket willen we toegang tot zorg en ondersteuning makkelijker maken, voor zowel inwoners als professionals”, aldus Judith.

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Gezondheidshuis Barneveld? Kijk voor meer informatie op gezondheidshuisbarneveld.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: