Voorpagina Voorwoord Neboplus Meedoen met een kleine beurs Samen is leuker dan alleen Norschoten Dangremond Notariskantoor - Elan Barneveld Elan Dangremond Notaris Steunpunt Mantelzorg Welzijn Barneveld Steunpunt vrijwilligerswerk Icare Steunpunt vrijwilligerswerk vervolg Lelie Zorggroep Barneveld Ons Bedrijf - BVD Advocaten BVD Advocaten Fysio de Nieuwe Markt - Neboplus Centrum Evers De Meerwaarde Zorggroep Sirjon - Gezondheidshuis Barneveld Zorggroep ENA - Bibliotheek Barneveld Zorggroep ENA Bibliotheek Barneveld
in de gemeente Barneveld

Steunpunt vrijwilligerswerk,
Vrijwilligers maken het verschil

Een wereld zonder vrijwilligers is niet meer in te denken. Vrijwilligerswerk is voor mensen een zinvolle vrijetijdsbesteding, structurering van de dag en/of een opstap naar betaald werk, maar bovenal voor veel mensen een leuke hobby. Het geeft voldoening, vergroot uw sociale netwerk en uw maatschappelijke betrokkenheid.

Vrijwilligers hebben diverse motieven voor hun vrijwillige inzet. De één wil naast zijn betaalde baan of het ‘moeder’ zijn graag een bijdrage leveren aan de samenleving. De ander wil zich nuttig maken omdat hij/zij geen betaalde baan kan vinden en een uitkering ontvangt. Weer anderen willen na hun pensionering nog actief blijven en iets voor de samenleving blijven betekenen. Voor alle vrijwilligers geldt echter dat zij een prettige werksfeer zoeken, een duidelijke taak, inzet die bij hen past en een plek waar zij plezier hebben.

Er zijn veel mogelijkheden binnen vrijwilligerswerk. Zo kunt u bijvoorbeeld eenmalig iets betekenen voor een ander.

Heeft u meer tijd, dan kunt u ook wekelijks bij een organisatie of particulier aan de slag om ondersteuning te bieden. Dit kan zijn bij de sportvereniging om de hoek of u wordt maatje voor iemand met een verstandelijke beperking. Kortom de mogelijkheden zijn enorm.

Vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om kennis te maken met bijzondere mensen die genieten van uw hulp en/of gezelschap. Alleen al vanwege het feite dat u speciaal voor hem of haar komt, betekent veel voor de hulpvrager.

Welzijn Barneveld helpt u graag bij uw zoektocht naar een passende vrijwilligersfunctie.

Wilt u iets doen voor een ander, maar heeft u nog geen idee? Klik dan hier!


‘’Deelnemer en vrijwilliger worden maatjes van elkaar’’

Maatjesproject

Een maatje, is dat net zoiets als een vrijwilliger?

Projectleider Annabelle vertelt ons haarfijn hoe het zit. ‘’In het Maatjesproject wordt een deelnemer één-op-één aan een vrijwilliger gekoppeld. De deelnemer heeft een hulpvraag binnen het sociale aspect.

Er zijn veel verschillende deelnemers: jong, oud, ziek, gezond, uitbundig of wat meer teruggetrokken: ze hebben allemaal iets gemeen, namelijk de behoefte aan een fijn sociaal contact. Het belangrijkste doel is dan ook om een goed en plezierig contact op te bouwen tussen deelnemer en vrijwilliger. Dat kan door samen te praten, een spelletje te doen, een stukje te wandelen, activiteiten te ondernemen, enzovoort. Het koppelen van maatjes is maatwerk en we doen dan ook ons best om mensen te koppelen die goed bij elkaar passen. Zo hebben beiden er plezier van!’’

Heeft u behoefte aan een ‘Maatje’?

Het Maatjesproject is voor mensen die op zoek zijn naar gezelligheid of iemand die naar hen omkijkt. Welzijn Barneveld koppelt met zorg een Maatje aan de hulpvrager. Samen schatten we in of een Maatje passend is.

Meer informatie:
welzijnbarneveld.nl/dienst/­maatjesproject

Wilt u ‘Maatje’ worden?

Een Maatje hoeft geen deskundige te zijn, het gaat om de juiste klik met de hulpvrager. We koppelen mensen aan elkaar die aansluiten bij elkaars wensen en interesses. Een Maatje maakt samen met de hulpvrager een (bezoek)planning.

Welzijn Barneveld organiseert regelmatig scholingsavonden en bijeenkomsten voor alle vrijwilligers van Welzijn Barneveld.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: