Voorpagina Voorwoord Lefier Mantelzorgers staan er niet alleen voor Treant Zorggroep Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid De Zijlen Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) Onafhankelijke Cliëntondersteuning Informatiepunt Digitale Overheid - SchuldHulp Maatje - Samen Stadskanaal Dijkstra Jansen Bergman Notarissen & Juridisch Adviseurs Bibliotheek - Optisport - Mentorschap Noord Optisport Stadskanaal Lefier - Omgangshuis Loman Weekziekenhuis Refaja
in de gemeente Stadskanaal

Wethouder Jur Mellies

Voor jong en oud in Stadskanaal

Voor je ligt de Informatiekrant Zorg en Welzijn in de gemeente Stadskanaal. Deze krant is mede tot stand gekomen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio. In deze krant lees je informatie over de organisaties en wat zij te bieden hebben voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

Wethouder Jur Mellies:

“Gezond, gelukkig en veilig meedoen in de samenleving, dorp en wijk. Dat vinden we belangrijk in onze gemeente. En wat mij betreft doet iedereen mee. Ongeacht je leeftijd, geslacht, gender, fysieke of mentale gesteldheid, geloof, financiële situatie of land van herkomst. Soms is meedoen niet vanzelfsprekend. Als je een extra steuntje in de rug nodig hebt dan kan dat. We zetten als gemeente in op programma’s om de vitaliteit en gezondheid van jong en oud te verbeteren.

En op voorzieningen om je financieel wat meer lucht te geven wanneer dat nodig is. Dit allemaal mogelijk maken doen we gelukkig niet alleen. Binnen onze gemeente werken we nauw samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Het is belangrijk dat informatie over wat er allemaal kan makkelijk te vinden is en toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Zo weet je waar je terechtkunt.

Niet voor iedereen is het mogelijk om deze informatie online te vinden. Onafhankelijke Cliëntondersteuners kunnen je dan helpen om wegwijs te worden in het brede aanbod.

Uit het meest recente ervaringsonderzoek is gebleken dat nog te veel mensen niet weten van het bestaan van cliëntondersteuning. Dat kan en moet anders. Daarom ben ik blij met het artikel in deze informatiekrant over het team ondersteuners dat actief is in onze gemeente. Zij kunnen je verder helpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen.”

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Stadskanaal.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: