Voorpagina Voorwoord Optisport Vie Hulp bij het huishouden Apetito Kerkrade PlusPunt Medisch Centrum Hulp nodig? Vraag er om! Geldwijzerwinkel Een kansrijke start voor ieder kind Hulp bij gezond en veilig opgroeien Impuls Kerkrade Meander Groep Bibliotheek - Schuldhulpmaatje SHM Parkstad Laaggeletterdheid Kredietbank Limburg
ZORG

& welzijn In de gemeente Kerkrade

Van hulpvraag naar veranderwens

Impuls Kerkrade en Simpelveld: Positief Gezond

De afgelopen periode stond het welzijnswerk Impuls in teken van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een visie en methode met een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies; lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

In 2023 zijn alle medewerkers van Impuls getraind in Positieve Gezondheid. Na een periode van onderzoeken, ontdekken en trainen kwam in januari 2024 het officiële startsein om in al onze contacten en activiteiten met inwoners uit Kerkrade en Simpelveld volgens deze visie en attitude te werken. Mocht je de komende periode Impuls benaderen dan zul je dit beslist opmerken in onze benadering.

Mensgerichte benadering

Bij Impuls leeft de wens om inwoners te benaderen als mens in zijn of haar geheel. Niet puur sec een mens met een hulpvraag, een probleem, maar als mens met een wens om te veranderen. Mensen met krachten en mogelijkheden alsook met uitdagingen en worstelingen. Een wens om te veranderen voor het verbeteren van eigen welzijn. Om te veranderen op een gebied dat gericht is op eigen visie en eigen motivatie, gestoeld op eigen mogelijkheden en krachten. Minder gericht op adviseren, invullen en oplossen, maar met de mens en zijn veranderwens als vertrekpunt.

Tools voor Positieve Gezondheid

Voor het uitvoeren van Positieve Gezondheid bestaan er interessante tools om de zienswijze uit te dragen in gesprekken. Bij een-op-een gesprekken gebruiken we regelmatig een spinnenwebtool om samen te ontdekken op welke dimensies krachten en mogelijkheden liggen alsook de veranderwens. Dit invulschema helpt om je gezondheidsoppervlak te ontdekken en te verbeteren.

Steeds vaker brengen we inwoners bij elkaar om te spreken over Positieve Gezondheid. Eén van de tools die we daarbij inzetten is Het Spel van Positieve Gezondheid. Het samenbrengen alsook het spelen van het spel bevordert onderlinge verbinding en creëert een gezamenlijk draagvlak om de sociale en emotionele uitdagingen van het leven aan te gaan.

Een positief gezonde gemeente

Medewerkers van Impuls voelen en dragen de verantwoordelijkheid om de grondhouding van Positieve Gezondheid uit te dragen. Een transformatie in visie en werkwijze van een organisatie vraagt om een transformatie in attitude en visie van medewerkers. We besteden daarom tijd en aandacht aan reflectie op onze attitude. Dit krijgt onder andere gestalte in intervisiebijeenkomsten en oefenmomenten met collega’s onderling. Wij hopen de komende periode als Positief Gezonde medewerkers hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een Positief Gezonde gemeente in Kerkrade en Simpelveld.

Meer informatie?

Kijk op www.impulskerkrade.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: