Voorpagina Voorwoord Optisport Vie Hulp bij het huishouden Apetito Kerkrade PlusPunt Medisch Centrum Hulp nodig? Vraag er om! Geldwijzerwinkel Een kansrijke start voor ieder kind Hulp bij gezond en veilig opgroeien Impuls Kerkrade Meander Groep Bibliotheek - Schuldhulpmaatje SHM Parkstad Laaggeletterdheid Kredietbank Limburg
ZORG

& welzijn In de gemeente Kerkrade

Hulp bij gezond

en veilig opgroeien

De gemeente Kerkrade wil kinderen en jongeren helpen bij het nemen van hindernissen in het opgroeien naar volwassenheid. Waar het kan, proberen we te voorkomen dat kleine vragen grote problemen worden. Daarom hebben we sinds kort een overzicht van preventieve activiteiten voor kinderen en jongeren gemaakt. Onderdeel daarvan is een digitaal loket waar iedereen signalen kan afgeven over jeugd die even extra aandacht nodig heeft.

Waarom is preventie bij de jeugd belangrijk?

Als we kinderen en jongeren niet tijdig helpen of de weg wijzen, dan kunnen er negatieve gevolgen ontstaan voor kinderen. Misschien gaan kinderen verzuimen op school, is er sprake van geweld thuis of heeft het kind last van psychische of sociale problemen. We willen er graag zo vroeg mogelijk bij zijn, om vragen te beantwoorden en waar nodig te helpen. Zodat kinderen en hun gezin gezond en gelukkig blijven en zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Bovendien kan preventie ervoor zorgen dat duurdere en intensievere jeugdhulpverlening niet nodig is. Zo willen we de jeugd in Kerkrade een goed vooruitzicht voor de toekomst bieden.

Activiteiten voor alle gezinnen

Sinds kort is er een overzicht van activiteiten voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Kerkrade. De drie thema’s houden het volgende in:

• Gezond opgroeien
Een gezond gewicht, een gezonde levensstijl en mentaal welbevinden zijn erg belangrijk in het opgroeien naar volwassenheid. Als aan deze thema’s genoeg aandacht wordt besteed tijdens het opgroeien, kan een kind daar in zijn of haar verdere leven veel profijt van hebben.
• Kansrijk opgroeien
Alle kinderen/jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Lukt dit niet vanzelf dan moet er de juiste ondersteuning geboden worden. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn via Impuls, maar dit kan ook een bijdrage zijn om aan voldoende geld te komen zoals Stichting Leergeld.
• Veilig opgroeien
Een kind hoort zich altijd veilig te voelen. Het maakt niet uit of het nu gaat om buiten spelen, op school, bij de sportclub of thuis. Naast een veilige fysieke omgeving is het ook van belang dat er een veilige digitale omgeving voor de jeugd is.

De beschikbare regelingen en programma’s van de gemeente en andere organisaties zijn overzichtelijk verzameld op de webpagina www.kerkrade.nl/preventievejeugdzorg.

Digitaal loket voor signalen

Iedereen die met kinderen en jongeren tussen -9 maanden en 23 jaar te maken heeft, kan een signaal melden. Niet alleen personen die werken met jeugdigen, maar ook buurtbewoners die iets opmerken binnen de wijk. Een signaal is gericht op het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van de kinderen in de gemeente Kerkrade. Iedereen in Kerkrade kan een signaal afgeven door een mail te sturen naar [email protected]l. Elk signaal wordt beoordeeld door het Kernteam Preventie Jeugd voordat er actie ondernomen wordt.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: