Voorpagina Voorwoord Optisport Vie Hulp bij het huishouden Apetito Kerkrade PlusPunt Medisch Centrum Hulp nodig? Vraag er om! Geldwijzerwinkel Een kansrijke start voor ieder kind Hulp bij gezond en veilig opgroeien Impuls Kerkrade Meander Groep Bibliotheek - Schuldhulpmaatje SHM Parkstad Laaggeletterdheid Kredietbank Limburg
ZORG

& welzijn In de gemeente Kerkrade

Iedereen

verdient kansen

Voor u ligt de nieuwe editie van de Informatiekrant Zorg en Welzijn. Een uitgave waar weer met hart en ziel aan is gewerkt. Want het is belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente weten waar ze terechtkunnen als het even niet gaat. Zodat iedereen kan blijven meedoen. Van jong tot oud, met beperking of zonder. Iedereen verdient kansen, aandacht en hulp als dat nodig is. Daar is onze samenleving bij gebaat, dat er een vangnet is voor situaties die vragen om ondersteuning. Want wie uitvalt, kan niet meer meedoen in de samenleving. Als we ergens voor staan in Kerkrade, dan is het dat we willen dat alle inwoners erbij horen en zich gesteund voelen.

René van Drunen

In deze informatiekrant leest u over verschillende ‘hulplijnen’ in onze gemeente. Lees het verhaal van Irina en mevrouw Talacko, die samen een goede aanpak van het huishouden hebben afgesproken zodat mevrouw ook zelf aan de slag kan blijven. Of lees over de verschillende mogelijkheden voor aanstaande en jonge ouders om hulp te krijgen bij hun nieuwe rol in het leven. En over allerlei manieren om problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen. De gemeente Kerkrade investeert volop in kansen, voor ongeboren kinderen, voor jonge ouders, voor senioren en iedereen die daar tussenin zit. Kansen om een goede start te maken in het leven, kansen om jongeren op het goede pad te houden en kansen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. Dat maakt het leven aangenamer, vrolijker en meer de moeite waard. Kortom, u staat er niet alleen voor. Daar staan wij voor.


René van Drunen, wethouder Jeugd en
Jo Paas, wethouder Wmo en ouderenbeleid.

Jo Paas

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Kerkrade.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: