Voorpagina Voorwoord DSV Samen één tegen armoede Stichting het Raamwerk Samen één tegen armoede vervolg Aemosa Dicht bij u in de wijk Welzijnskwartier Dicht bij u in de wijk vervolg Stichting Andreas College - Pieter Groen Vakcollege Rijnmond - Limes Praktijkonderwijs DSV - Welzijnskwartier Apetito Aemosa - Vegro Vegro Zorgwinkel Leiderdorpin de gemeente Katwijk

Wie in onze dorpen geboren wordt,
blijft er vaak voor ‘t leven lang!

En dit is niet zo gek, want het is hier fijn wonen. Onze gemeente heeft een rijk verengingsleven en biedt een breed aanbod aan voorzieningen. In onze dorpen kennen we elkaar, kijken we naar elkaar om en zorgen we voor elkaar. En dat is voor mij, als wethouder Welzijn en Zorg, altijd het uitgangspunt in alles wat we als gemeente doen.

Voor elkaar zorgen, doen we met elkaar. Zo werkt de gemeente samen met diverse maatschappelijke partners om voor u ontmoeting, ondersteuning en hulp dicht bij huis te regelen. Hier werken we dagelijks aan. Door daadwerkelijk dicht bij in de wijk te zijn met bijvoorbeeld buurthuizen en het werkcafé, maar ook door buiten de kaders te denken waarbij we inwoners centraal stellen. Want dingen doen, omdat we het altijd al zo doen, werkt niet in een samenleving die in beweging is. Daarom ben ik blij met initiatieven zoals jeugdhulpverleners op scholen, die al met een klein gesprek in een bekende omgeving, een groot verschil kunnen maken voor ouders en kinderen. Of extra aandacht voor alle mantelzorgers die onze gemeente rijk is, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door een experimentele pilot met een buddiesysteem.

Hier stopt het natuurlijk niet. Zowel voor u, voor mij als voor de gemeente. De komende tijd blijven we kijken op welke manier we u passende ondersteuning en hulp kunnen bieden. Persoonlijk, dichtbij huis en menselijk.

Graag moedig ik u aan om hulp te zoeken als u dat nodig heeft: er zijn veel plekken waar u terecht kan, dat leest u ook terug in deze krant. Want dat is hoe we het doen in de gemeente Katwijk.

Met vriendelijke groeten,

Emile Soetendal
Wethouder Welzijn en zorg

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Katwijk.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: