Voorpagina Voorwoord DSV Samen één tegen armoede Stichting het Raamwerk Samen één tegen armoede vervolg Aemosa Dicht bij u in de wijk Welzijnskwartier Dicht bij u in de wijk vervolg Stichting Andreas College - Pieter Groen Vakcollege Rijnmond - Limes Praktijkonderwijs DSV - Welzijnskwartier Apetito Aemosa - Vegro Vegro Zorgwinkel Leiderdorpin de gemeente Katwijk

Vervolg van Samen één tegen armoede

Sociaal Wijkteam

De medewerkers van het Sociaal Wijkteam van de gemeente Katwijk staan klaar om inwoners te helpen bij financiële problemen en schulden. Samen met u kijken zij wat er nodig is en welke hulp past. Het Sociaal Wijkteam is ook intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat een kind toch lid kan worden van een sportclub of muziekvereniging als er in het gezin te weinig geld is.

Geldfit

Gemeente Katwijk werkt sinds september 2023 samen met Geldfit om inwoners grip op hun geld te geven. Voor veel inwoners is het niet altijd duidelijk waar u terechtkunt voor hulp bij uw geldzaken. U kunt gebruikmaken van de website geldfit.nl of bellen met 0800 8115 voor een persoonlijk advies. De hulp varieert van tips tot verwijzingen naar organisaties in de buurt. Denk dan bijvoorbeeld aan energiecoaches, Grip op de Knip of het Budget Informatie Punt. Via Geldfit ontdekt u direct welke stappen u kunt zetten om grip op uw geld te krijgen.

Samen kom je verder

Hulp en ondersteuning is er in allerlei vormen en maten. Het belangrijkste is dat u niet alleen bent en dat uw geldzorgen gesignaleerd en besproken kunnen worden. Neem contact op met het Sociaal Wijkteam via 071 406 50 00 of neem anoniem contact op via 0800 8115.

Jongeren met schulden

De hoeveelheid jongeren met schulden stijgt in heel Nederland. De standaard schuldhulpverlening is vaak niet passend voor hen. Dit komt onder andere door het ontbreken van een stabiel inkomen of vanwege een instabiele situatie waar de jongere in vast zit. Het hebben van schulden staat een goede toekomst in de weg. Hierdoor komen zij niet verder in hun leven. In 2024 start gemeente Katwijk met het Jongeren Perspectief Fonds Katwijk.

Dit is een schuldenaanpak die aansluit bij jongeren én die bewezen effectief is. Als jongere wordt u twee jaar lang intensief begeleid, terwijl de gemeente uw schulden overneemt. Zo werkt u aan uw eigen toekomst. Dit kan door een stage, het volgen van een opleiding of het richten op een vaste baan. De schulden worden terugbetaald met geld, maar dit kan ook door maatschappelijke tegenprestaties. De focus ligt niet op het aflossen van de schulden maar het creëren van perspectief.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: