Voorpagina Voorwoord Jongerenwerk Barkema & de Haan Mensenwerk Hogeland Mensenwerk Hogeland Tintengroep Financiële ondersteuning - Onafhankelijke cliëntondersteuning Bibliotheek 's Heeren Loo 's Heeren Loo Bedum De aardbevingscoaches staan voor je klaar! Trainingen voor jeugd en jongeren Hogeland College - Fysio den Ommelanden Hogeland College Fysiotherapie den Ommelanden Ik en Zorg - Mentorschap Noord Gemeente Het Hogeland Jongerenwerk Barkema en de Haan Gamen: wanneer is veel té veel? Wat je moet weten over een burn-out Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
in de gemeente Het Hogeland

Oplossingen maak je met z’n allen!

Jongerenwerk Barkema en de Haan is al meer dan 20 jaar een begrip in Noord Groningen en ver daarbuiten. ‘’Wij stimuleren een veilige en kansrijke omgeving voor jongeren in de leeftijd 12 tot en met 27 jaar. Door jongeren in hun kracht te zetten kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen en optimaal bijdragen aan onze samenleving’’, vertelt mede eigenaar Ronald de Haan van jongerenwerk Barkema en de Haan.

De belangrijkste hoofdtakken van Jongerenwerk Barkema en de Haan zijn integraal en internationaaljongerenwerk, jeugdhulpverlening, activeringstrajecten en het sportwerk. Daarnaast wordt de organisatie ook vaak ingezet op specifieke jongeren projecten. “Graag vertellen we jullie in deze zorgkrant wat meer over drie belangrijke projecten binnen onze organisatie”, aldus de mede eigenaar.

Taakstraf +

“Sinds enkele jaren kunnen jongeren die veroordeeld zijn door de rechter tot een taakstraf ook bij ons terecht. In eerste instantie werd dit kleinschalig opgezet in jongerencentra, maar zo’n twee jaar geleden kwam de vraag vanuit de Raad Voor De Kinderbescherming of we ook een groepsaanpak konden ontwikkelen”, vertelt orthopedagoog en jeugdhulpverlener Leon Hogenelst. Vanuit daar is het groepstraject taakstraf + ontwikkeld, dit in samenwerking met een van onze partners ‘de kwajongens’.

“Dit is een taakstraf traject voor jongeren waar niet alleen een taakstraf wordt uitgevoerd maar waar verder gekeken wordt.

De volgende vragen staan centraal tijdens dit traject:
1. Wie is de deelnemer?
2. Hoe is hij/zij hier terecht gekomen?
3. En hoe wordt voorkomen dat hij/zij weer in dit traject terecht komt?

Door deze vragen mee te nemen in het traject is de impact sterker en is de kans op recidive minder groot. In 2022 zijn wij gestart met dit traject in Noord Groningen en dit jaar starten wij het taakstraf + traject ook in Oost Groningen bij de Blauwe Stad”, aldus Leon.

Jongerenwerk op school

Een belangrijke vindplaats voor jongerenwerkers zijn de voortgezet onderwijs scholen. Logisch dus dat alle VO-scholen een belangrijke samenwerkingspartner zijn. Het leer- en leefklimaat op school is een belangrijk onderwerp op de scholen. Wanneer deze belangrijke factoren op een school goed zijn, zal dit ten goede komen aan de resultaten van zowel de VO-scholen als aan de resultaten van de leerlingen.

“Wij werken vaak samen met scholen aan een positief leer- en leefklimaat op school.

mdat wij als jongerenwerkers goed de taal spreken van jongeren/leerlingen sluiten we makkelijk aan bij hun leefwereld en behoeften. Zo kunnen we samen met de leerlingen het leer- en leefklimaat optimaliseren”, vertelt schooljongerenwerker Oguz TopTaz.

Samenwerking jongerencentrum

“Talentontwikkeling en exclusiviteit zijn belangrijke thema’s bij ons. Sinds twee jaar werken wij hierin samen met Stichting SCN in Groningen. Dit is een inclusief jongerencentrum waar jongeren aan hun talenten kunnen werken. Voor iedereen is er binnen SCN een plek om te werken aan hun idee of talent. In de samenwerking die wij hebben, kunnen jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, samen met jongerenwerkers in het gebouw van SCN terecht. Van motortechniek tot aan drama workshops en van kooklessen tot aan creatieve activiteiten, het is allemaal mogelijk binnen SCN.”

Meer informatie? Kijk eens op www.jongerenwerk.com/

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: