Voorpagina Voorwoord Jongerenwerk Barkema & de Haan Mensenwerk Hogeland Mensenwerk Hogeland Tintengroep Financiële ondersteuning - Onafhankelijke cliëntondersteuning Bibliotheek 's Heeren Loo 's Heeren Loo Bedum De aardbevingscoaches staan voor je klaar! Trainingen voor jeugd en jongeren Hogeland College - Fysio den Ommelanden Hogeland College Fysiotherapie den Ommelanden Ik en Zorg - Mentorschap Noord Gemeente Het Hogeland Jongerenwerk Barkema en de Haan Gamen: wanneer is veel té veel? Wat je moet weten over een burn-out Huitsing & Poort Notariaat en Mediation

Informatieplein in iedere bibliotheek op Het Hogeland

In het najaar van 2023 starten we met het ontwikkelen en invoeren van deze nieuwe dienstverlening.

Een Informatieplein in een bibliotheek in gemeente het Hogeland is de plek waar inwoners naar toe gaan om informatie te verkrijgen t.a.v. diverse terreinen, leefgebieden. Met het steeds meer verdwijnen van fytsieke (informatie)functies willen we in de vier bibliotheken in het Hogeland een plek maken waar iedere inwoner laagdrempelig naar toe kan gaan voor het verkrijgen van informatie.

Denk hierbij aan praktische informatie over bijvoorbeeld maatschappelijke hulp, het gebied van basisvaardigheden, loopbaan, gezondheid, opvoeding, juridische zaken, de overheid etc.

Het ontwikkelen van Informatiepleinen is een verdere verdieping van de functies van de bibliotheken op Het Hogeland. De bibliotheek wordt steeds meer de plek waar kennis en informatie samen wordt gebracht. Dat is nu al het geval onder meer in de vorm van collecties, activiteiten, taalhuizen, de zadenbieb, diverse spreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

Het IDO is nu alleen nog in bibliotheek Winsum te vinden. Ook deze dienstverlening wordt stapsgewijs naar de drie andere bibliotheken uitgebreid. De verwachting is dat in de eerste helft van 2024 het eerste plein wordt geopend. In dit jaar en in 2025 worden de pleinen in alle 4 de vestigingen gerealiseerd.

In de biblioheken op Het Hogeland kan iedereen nu al gratis terecht voor het volgen van bijvoorbeeld digitale cursussen en andere leuke inspirerende en leerzame activiteiten voor jong en oud(er). Meer informatie hierover is te vinden op de website van Biblionet Groningen.

De bibliotheek komt naar u toe
Gemeente Het Hogeland zet samen met Biblionet in op het vergroten van het bereik van de inwoners door inzet van mobiele dienstverlening via de bus van Biblionet Groningen. Het Hogeland is qua oppervlakte de één na grootste gemeente van Nederland.

Waarom doen we dit?

  • De brede functies en activiteiten van de bibliotheek willen we ook buiten de muren van de bibliotheek zichtbaar en toegankelijk maken. In de bus komen geen boeken, maar brengt de bibliotheek haar cursussen en activiteiten dichter bij de inwoners.
  • Zodat meer inwoners kunnen makkelijker de weg naar de bibliotheek (terug)vinden.
  • Door met mensen op verschillende plekken in Het Hogeland in gesprek te gaan, kan de bibliotheek activiteiten beter laten aansluiten op de wensen van de inwoners.

www.biblionetgroningen.nl