Voorpagina Voorwoord Jongerenwerk Barkema & de Haan Mensenwerk Hogeland Mensenwerk Hogeland Tintengroep Financiële ondersteuning - Onafhankelijke cliëntondersteuning Bibliotheek 's Heeren Loo 's Heeren Loo Bedum De aardbevingscoaches staan voor je klaar! Trainingen voor jeugd en jongeren Hogeland College - Fysio den Ommelanden Hogeland College Fysiotherapie den Ommelanden Ik en Zorg - Mentorschap Noord Gemeente Het Hogeland Jongerenwerk Barkema en de Haan Gamen: wanneer is veel té veel? Wat je moet weten over een burn-out Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
in de gemeente Het Hogeland

beste inwoners van Het Hogeland

Je woonomgeving, gezondheid, sociale contacten en financiële situatie. Allemaal zijn ze van invloed op jouw persoonlijke welzijn. Soms loopt het op een of meerdere gebieden niet zo lekker. Dat kan gebeuren, bijvoorbeeld door ziekte, een scheiding of het verliezen van je baan. De meeste mensen in de gemeente Het Hogeland kunnen dit zelf weer oplossen. Voor inwoners die dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt, zijn er in de gemeente verschillende organisaties die kunnen helpen. In deze nieuwe editie van de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Het Hogeland komen een aantal van die organisaties voorbij en vind je informatie over waar je terecht kunt wanneer je wel wat ondersteuning kunt gebruiken.

Mensenwerk Hogeland

Mensenwerk Hogeland is een stichting die zich inzet voor alle inwoners van Het Hogeland. De dienstverlening is erop gericht om mensen te helpen, zodat ze zich beter kunnen redden. Er is (gratis) hulp en ondersteuning bij verschillende thema’s zoals geld & administratie, mantelzorgondersteuning en opvoeding. De insteek is: kortdurende begeleiding en langer wanneer nodig. Mensenwerk Hogeland houdt zich niet alleen bezig met het individuele, maar is ook actief in dorpen en wijken. Op pagina 5, 7, 10 en 11 lees je meer.

Renovatieproject

Verderop in deze Informatiekrant komen medewerkers aan het woord van zorgorganisatie ‘s Heeren Loo in Bedum. In hun groepswoningen verzorgen ze onder andere ouderen met een verstandelijke beperking.

Sommige van die ouderen hebben ook dementie. Een gedeelte van de zorgwoningen is verbouwd en aardbevingsbestendig gemaakt. Welke positieve gevolgen dat heeft voor medewerkers en cliënten lees je op pagina 10.

Roadshow

Ook vind je meer informatie over de samenwerking tussen Het Hogeland College Winsum en Terra Winsum en Vakland Het Hogeland. Deze samenwerking heeft als doel om vmbo-leerlingen enthousiast te maken voor beroepen in kansrijke sectoren, zoals Zorg & Welzijn. Dit doen zij met een speciale roadshow die langs meerdere organisaties in de gemeente gaat. Meer weten over deze leuke voorlichtingscampagne? Blader dan door naar pagina 13.

Neem contact op

Heb jij een vraag die past bij een van de dienstverleners in deze krant? En waar je zelf niet uitkomt? Of wil je wat betekenen voor je eigen buurt? Twijfel dan niet en neem contact op. Ook wanneer je denkt dat iemand uit jouw omgeving wel wat hulp kan gebruiken. Je staat er in de gemeente Het Hogeland niet alleen voor.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Mensenwerk Hogeland

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Fotografen: Peter Russchen en Barbara Trienen</p.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: