Voorpagina Voorwoord Jongerenwerk Barkema & de Haan Mensenwerk Hogeland Mensenwerk Hogeland Tintengroep Financiële ondersteuning - Onafhankelijke cliëntondersteuning Bibliotheek 's Heeren Loo 's Heeren Loo Bedum De aardbevingscoaches staan voor je klaar! Trainingen voor jeugd en jongeren Hogeland College - Fysio den Ommelanden Hogeland College Fysiotherapie den Ommelanden Ik en Zorg - Mentorschap Noord Gemeente Het Hogeland Jongerenwerk Barkema en de Haan Gamen: wanneer is veel té veel? Wat je moet weten over een burn-out Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
in de gemeente Het Hogeland

Roadshows verbinden leerlingen met de wereld van Zorg en Welzijn

Het Hogeland College Winsum en Terra Winsum trekken in samenwerking met Vakland Het Hogeland samen op in het aanbieden van Roadshows aan leerlingen. Via deze Roadshows kunnen de vmbo-leerlingen kennis maken met kansrijke beroepen in alle mogelijke sectoren in gemeente Het Hogeland.

Zo kregen leerlingen uit klas drie en vier in het voorjaar de gelegenheid om kennis te maken met bedrijven en opleidingen in de Zorg en Welzijn sector. De leerlingen werden verdeeld in twee groepen voor het eerste bezoek. De eerste groep bezocht Hunsingoheerd, een verzorgingstehuis, waar leerlingen de mogelijkheid kregen om bloed te prikken. De andere groep bezocht zorgboerderij De Golden Raand voor een rondleiding.

Het tweede bezoek vond plaats op ROC Menso Alting, hier werden de leerlingen geïnformeerd over verschillende mbo-zorgopleidingen. De laatste stop van de roadshow was op Health Hub Roden, een organisatie die zich richt op de toekomst van de zorg. De leerlingen kregen hier de kans om te ervaren hoe het is om Parkinson te hebben aan de hand van stroomstootjes.

De roadshows helpen een rijke omgeving te creëren waar leerlingen op een fijne manier kunnen ontdekken hoe en waar zij later hun beroep kunnen vinden.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Het aantal Nederlanders met overgewicht neemt steeds verder toe. Daarom is sinds 2019 de GLI onderdeel van het basispakket.

De GLI beoogt voor mensen met overgewicht een blijvende leefstijlverandering en richt zich daarbij op:

  • Het verminderen van de energie-inname (minder eten)
  • Verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen)
  • Ondersteuning en coaching bij gedragsverandering

De GLI wordt als programma ingekocht door zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders met overgewicht toegenomen.
In 2017 had 48.7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI>25 kg/m2). Inmiddels is dit meer dan 50% van de volwassen Nederlanders. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (BMI>30 kg/m2) is dit andersom: er zijn meer vrouwen met obesitas dan mannen. Mensen met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s.

Het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is door het lichaamsgewicht.
Deze maat wordt bepaald door de BMI (=gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat) in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor bepaalde aandoeningen, zoals hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, artrose en slaapapneu.

De GLI is bedoeld voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 25, gecombineerd met bepaalde risicofactoren of voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 30. Dit zijn mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger volgens de richtlijn Obesitas. Het gaat hierbij om ongeveer 4 miljoen Nederlanders.

Hoe werkt de GLI in de praktijk?

De GLI is sinds januari 2019 onderdeel van het basispakket. De huisarts verwijst cliënten door voor deelname. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio-
en/of oefentherapeuten. Om een GLI aan te mogen bieden moet de aanbieder wel voldoen aan specifieke voorwaarden en geregistreerd staan als leefstijlcoach.

Om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, een GLI-register gemaakt. Dit is een online register waarin gegevens over GLI-deelnemers worden opgenomen mits zij hiervoor toestemming geven. De gegevens uit het GLI-register worden verwerkt in de reguliere halfjaarlijkse GLI-monitor.

Fysiotherapie Den Ommelanden beschikt over meerdere geregistreerde leefstijlcoaches en werkt samen met andere disciplines in de regio om de GLI en beweegtrajecten te kunnen aanbieden.

Meer informatie?

Kijk op www.den-ommelanden.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: