Voorpagina Voorwoord Heusden Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen Iedereen doet mee in Heusden Kom Erbij Heusden Total Fit - Prismanet Prisma Bibliotheek Heusden Leven ze nog lang en gelukkig? Geldzorgen? Praat erover! Podotherapie Molenschot-Verbaak & de Wit - Woonveste Woonveste Informatiepunt Digitale Overheid - Zorg voor Zorg Mantelzorgmakelaar Bibliotheek Zorgsaam Heusden - Koning Willem 1 College Koning Willem I college Eenzaamheid onder jongeren Uniek Sporten - Veilig Thuis Midden-Brabant Stichting de Schroef
in de gemeente Heusden

Voorwoord

U heeft weer een prachtige editie van de Zorgkrant in handen! Ik vind het belangrijk dat iedereen in onze samenleving mee kan doen om een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden. Dit betekent dat we als gemeente onze kwetsbare inwoners moeten helpen, zodat ook zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

De kracht van onze Heusdense samenleving zit hem in al die bijzondere vrijwilligers! In onze gemeente staan we voor elkaar klaar. Regelmatig zie ik inspirerende en ontroerende verhalen voorbij komen. Inwoners die met anderen wandelen, fietsen of samen boodschappen doen. Het zijn vaak de kleine dingen die we voor elkaar doen maar die grote betekenis hebben in het dagelijkse leven van iemand. Als we elkaar blijven helpen en ondersteunen, staan we sterker en zorgen we ervoor dat nog meer mensen onbezorgd oud kunnen worden.

We leven in roerige tijden. De spanningen in de wereld hebben ook zijn uitwerkingen in onze mooie gemeente. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat (energie)armoede niet langer alleen een probleem is van inwoners met lage inkomens. Daarom zetten we als gemeente een stap extra om inwoners te ondersteunen! Steeds meer mensen, ook onze senioren, hebben moeite om de (energie)rekening te betalen. Het belangrijkste is dat je deze zorgen bespreekt. Want in Heusden sta je niet alleen! In deze krant leest u daar meer over of kijk op
www.bijeenheusden.nl/geldzorgen.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Dan staan de professionals van Bijeen Heusden voor u klaar! Bijeen Heusden is het netwerk van partijen dat de taken op het gebied van zorg, jeugd en werk verzorgt in de gemeente Heusden. Ook dit jaar is de dienstverlening van Bijeen weer erg goed beoordeeld. Weet u niet waar u terecht kunt met uw vraag?

Neem dan contact op met Bijeen, telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: [email protected] of kijk eens op www.bijeenheusden.nl.

Wij staan voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Peter van Steen
Wethouder gemeente Heusden

Peter van Steen (wethouder)

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Heusden.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: