Voorpagina Voorwoord Heusden Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen Iedereen doet mee in Heusden Kom Erbij Heusden Total Fit - Prismanet Prisma Bibliotheek Heusden Leven ze nog lang en gelukkig? Geldzorgen? Praat erover! Podotherapie Molenschot-Verbaak & de Wit - Woonveste Woonveste Informatiepunt Digitale Overheid - Zorg voor Zorg Mantelzorgmakelaar Bibliotheek Zorgsaam Heusden - Koning Willem 1 College Koning Willem I college Eenzaamheid onder jongeren Uniek Sporten - Veilig Thuis Midden-Brabant Stichting de Schroef
foto MVV

MVV Notarissen

Wat gebeurt er met mij als ik het allemaal niet meer weet?
Heel veel mensen denken dat als ze door welke oorzaak dan ook niet meer over hun eigen belangen kunnen waken, hun dierbaren dat dan voor hen zullen doen. Dit is juridisch een misvatting, de rechter zal alsdan een bewind moeten uitspreken en derhalve een bewindvoerder moeten benoemen. Dit kan een echtgeno(o)t(e)/partner zijn of ander familielid maar ook een professioneel bewindvoerder. Alle beslissingen bijvoorbeeld ook die ten aanzien van de verkoop van een woning na opname van één of beide echtgenoten in een zorginstelling moeten dan voortaan door de kantonrechter worden goedgekeurd. Ook moet er jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd bij de rechter.

Kan ik mijzelf hier op voorbereiden als ik dat niet wil?
Jazeker, in de notariële praktijk is hiervoor het zogenaamde levenstestament ontwikkeld. Een volmacht nu voor alsdan, waarin u vastlegt wie uw belangen dienen te behartigen indien u dat zelf, door welke oorzaak dan ook, niet meer kunt of wenst. Dit kunt u ook bij opvolging regelen. Dus als de aangestelde gevolmachtigde het op het moment dat het nodig is niet meer kan, of wil, of al is overleden, dan neemt/

nemen de opvolger(s) het over. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. Dat is aan te raden indien u meerdere kinderen of vertrouwelingen heeft. U hoeft geen keuze te maken tussen uw kinderen, hetgeen een ouder doorgaans niet wil, de kinderen kunnen wel onderling hun taken verdelen. Ook kunnen meerdere gevolmachtigden toezicht houden op elkaar.

Al uw zakelijke of vermogensrechtelijke belangen kunnen hiermee behartigd worden maar ook uw medische belangen. Het grote voordeel van een levenstestament is dat u zelf de regie over uw eigen leven behoudt en deze laat uitvoeren door mensen die u vertrouwt.

Hoe kan ik hier meer informatie over ontvangen?
MVV Notarissen is een gerenommeerd en laagdrempelig notariskantoor met vestigingen in Heusden, Waalwijk en Sprang-Capelle. Aan het kantoor zijn thans verbonden 3 notarissen, 2 kandidaat-notarissen, 4 notarisklerken en 20 notarieel medewerkers die u geheel vrijblijvend en op duidelijke wijze kunnen voorlichten over uw mogelijkheden op één van de hieronder staande vestigingen.

Vestiging Waalwijk 
Taxandriaweg 8B
5141 PA  Waalwijk 
[email protected] 


Vestiging Sprang-Capelle 
Raadhuisstraat 64
5161  BJ  Sprang-Capelle 
[email protected]