Voorpagina Voorwoord Heusden Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen Iedereen doet mee in Heusden Kom Erbij Heusden Total Fit - Prismanet Prisma Bibliotheek Heusden Leven ze nog lang en gelukkig? Geldzorgen? Praat erover! Podotherapie Molenschot-Verbaak & de Wit - Woonveste Woonveste Informatiepunt Digitale Overheid - Zorg voor Zorg Mantelzorgmakelaar Bibliotheek Zorgsaam Heusden - Koning Willem 1 College Koning Willem I college Eenzaamheid onder jongeren Uniek Sporten - Veilig Thuis Midden-Brabant Stichting de Schroef
in de gemeente Heusden

Die overheidszaken via de computer regelen vind ik heel lastig!

Eerst kon je gewoon naar een loket en dan regelde iemand bepaalde zaken. Of je kon bellen en dan kreeg je iemand aan de telefoon. Nu wordt verwacht dat je alles via de computer of telefoon regelt. Zonder persoonlijk contact en je moet eerst inloggen met DigiD of je moet een account aanmaken.

Er is een informatiepunt waar je heen kunt bij de Bibliotheek of in het wijkcentrum en dit heet ‘Informatiepunt Digitale Overheid’. Op de spreekuurtijden is altijd iemand aanwezig die met je mee kan denken en advies kan geven.

In de Bibliotheek in Vlijmen kwam bijvoorbeeld iemand langs, die moeite had met het inloggen met DigiD. Het scannen van de QR-code, hoe moet dat nu weer? En waarom wordt er steeds gevraagd hoe ik wil inloggen? Met een app of SMS-controle? Nadat dit duidelijk voor hem was kon hij inloggen in zijn ziekenhuisgegevens en zijn ziekenhuisafspraken bekijken.

De week daarop meldde hij dat hij zelf in staat was geweest een gezondheidsverklaring digitaal in te vullen voor het verlengen van zijn rijbewijs.

Bij deze vragen – en nog heel veel andere- kun je terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Het is gratis. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.

Voor de tijden en locaties van de spreekuren kun je kijken op de website: www.bibliotheekheusden.nl/ido

Ook een mantelzorger heeft ondersteuning nodig

Mantelzorgers zien vaak door de bomen het bos niet meer. Vragen als; ‘Waar vind ik de juiste zorg voor mijn naaste?’, ’Via welke wet wordt de zorg gefinancierd?’, ‘Hoe combineer ik mijn mantelzorgtaken met mijn werk?’, ‘Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget aan?’, maar ook; ‘Bij wie kan ik allemaal terecht voor respijtzorg (vervangende mantelzorg)?’

Mantelzorgmakelaar Petra vertelt: “Als onafhankelijke, zelfstandige mantelzorgmakelaar, aangesloten bij BMZM, richt ik me vooral op de mantelzorger die zorgt voor een naaste met een zorgbehoefte. Ik kijk samen met de mantelzorger op de leefgebieden wonen, werk, inkomen, zorg, en welzijn wat er nodig is om het zorgen vol te houden. Tijdens het gesprek komt ook aan de orde wat er nodig is aan zorgindicatie. Waar nodig vragen we een indicatie aan bij de gemeente (Jeugdwet of Wmo), bij de zorgverzekeraar of bij het CIZ (WLZ).”

“Een inspirerend voorbeeld uit de praktijk gaat over Sonja, een meisje van 21 met een zware beperking. Ze heeft 24uur zorg per dag nodig, wat veel vergt van iedereen in het gezin. De aanvankelijke hulpvraag is om te kijken naar mogelijkheden in het WLZ budget. Maar tijdens het gesprek met de ouders blijkt dat ze beiden in een heel ander stadium van verwerking zitten. Want ook dat speelt een rol in dit soort situaties: accepteren dat je kind nooit zal opgroeien tot een zelfstandige volwassene en dat de zorg nooit zal ophouden. Maar ook: waar ligt de grens van wat je thuis nog aankunt? Wanneer is het beter dat je kind naar een instelling gaat? Samen zijn we in gesprek gegaan en dat heeft ervoor gezorgd dat er onderling goede afspraken zijn gemaakt over de inzet van zorg. Door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) is er ‘zorg op maat’ ingekocht wat beter passend is in de zorgbehoefte van het meisje.”

Neem voor meer informatie gerust contact op Petra van Ballekom
T: 06-45343750
E: [email protected]
W: zorgvoorzorg-mantelzorgmakelaar.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: