Voorpagina Voorwoord Combinatie Jeudgzorg Inloopspreekuren - Sociale Teams Helmond GGZ Oost Brabant Sociale Teams Helmond Combinatie Jeugdzorg Trainingen voor kinderen Spring Kinderopvang Training voor ouders en volwassenen Ik Zorg Contactpunt - ZO Helmond Lefgozer Zo Helmond MEE - Senzer Super Sociaal - Omnia Jeugdzorg Omnia Jeugdzorg SWZ zorg - LEVgroep SWZ Lev Groep Pactum - Nei Skoen Pactum
in de gemeente Helmond

Voorwoord

Vorig jaar is er in de gemeente Helmond het een en ander veranderd op gebied van zorg en ondersteuning. Vooral achter de schermen is er hard gewerkt om inwoners beter en sneller te kunnen helpen wanneer zij vragen of ideeën hebben of ergens tegenaan lopen. Een goede reden dus om ook in 2023 de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning uit te brengen. Heb je bijvoorbeeld de behoefte om nieuwe mensen te ontmoeten en weet je niet hoe? Of heeft het gedrag van je kind veel invloed op de sfeer thuis? In deze Informatiekrant Zorg & Ondersteuning lees je waar je in de gemeente Helmond hulp en advies kunt krijgen.

Sociale Teams Helmond

Vanaf 1 januari 2022 heeft Sociale Teams Helmond de taak van de gemeente overgenomen om laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning te bieden aan alle inwoners van de gemeente Helmond. De Sociale Teams Helmond helpen je weer op weg als je het zelf even niet meer weet. Ze zijn door heel Helmond te vinden en zijn goed op de hoogte van wat er in de wijken en buurten speelt. Op pagina 5 lees je onder andere wat de Sociale Teams Helmond en hun medewerkers voor jou kunnen betekenen en waar je ze kunt vinden.

Groepsprogramma Kinderen in de knel

Naast Sociale Teams Helmond zijn er in de gemeente tal van zorg- en welzijnsorganisaties die jou kunnen helpen met je zorg- of ondersteuningsvraag. Op pagina 9 lees je bijvoorbeeld wat het groepsprogramma Kinderen in de Knel van Combinatie Jeugdzorg voor Steven en zijn ex-partner heeft betekend en hoe de manier waarop ze met elkaar communiceren is veranderd. En verderop in de krant vertelt het werkbedrijf hoe ze hun cliënten weer helpen aan de slag te gaan.

Neem gerust contact op

Het is belangrijk dat iedereen in Helmond kan meedoen, ieder op zijn of haar eigen manier. Als dat, om wat voor reden dan ook, even niet lukt, staan er vrijwilligers en professionals voor je klaar om met je mee te denken.

Neem daarom gerust contact op met een van de organisaties uit deze krant. Een telefoontje of mailtje is een goede eerste stap!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Sociale Teams Helmond.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: