Voorpagina Voorwoord Combinatie Jeudgzorg Inloopspreekuren - Sociale Teams Helmond GGZ Oost Brabant Sociale Teams Helmond Combinatie Jeugdzorg Trainingen voor kinderen Spring Kinderopvang Training voor ouders en volwassenen Ik Zorg Contactpunt - ZO Helmond Lefgozer Zo Helmond MEE - Senzer Super Sociaal - Omnia Jeugdzorg Omnia Jeugdzorg SWZ zorg - LEVgroep SWZ Lev Groep Pactum - Nei Skoen Pactum

Je kunt elke dag opnieuw beginnen

Pactum (voorheen Bijzonder Jeugdwerk) biedt jonge mensen (van 0 tot 27 jaar) en hun gezin hulp bij complexe opvoed-, ontwikkel- en gedragsproblemen. Met onze unieke aanpak weten we zelfs de meest ongemotiveerde jongeren zover te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Wij helpen jongeren om uit te gaan van hun eigen kracht, leren omgaan met de uitdagingen van het leven en op een eigen wijze mee kunnen doen in de samenleving.

Dat doen we door:

  • Aandacht te hebben voor het hele verhaal van de jongere en het gezin;
  • Een ontwikkelprogramma op maat te bieden waarin samenwerking centraal staat;
  • Inzetten op de 3 pijlers: opvoeding, behandeling en talenten;
  • Hulp zoveel mogelijk in de thuissituatie te verlenen.

Bezoek onze website
www.pactum.org of bel naar­
0493 312 589 voor hulp of advies.