Voorpagina Voorwoord Combinatie Jeudgzorg Inloopspreekuren - Sociale Teams Helmond GGZ Oost Brabant Sociale Teams Helmond Combinatie Jeugdzorg Trainingen voor kinderen Spring Kinderopvang Training voor ouders en volwassenen Ik Zorg Contactpunt - ZO Helmond Lefgozer Zo Helmond MEE - Senzer Super Sociaal - Omnia Jeugdzorg Omnia Jeugdzorg SWZ zorg - LEVgroep SWZ Lev Groep Pactum - Nei Skoen Pactum

Omnia Jeugdzorg

Omnia betekent ‘wens’ in het Arabisch en ‘alles, iedereen’ in het Latijn. Omnia Jeugdzorg heeft als doelstelling er te zijn voor alle inwoners. We willen verschil maken door te laten zien dat wij een inclusieve organisatie zijn. De mensen die bij ons werken zijn een afspiegeling van onze samenleving. Ze spreken meerdere talen en zetten zich in vanuit hun hart, kennis en kunde voor alle kinderen in Helmond en regio.

Wat doen wij dan?

Omnia biedt gespecialiseerde ondersteuning aan gezinnen uit alle culturen die vragen en problemen hebben rondom opvoeden. Ons aanbod bestaat uit gezinsbegeleiding en gezinsbehandeling, diagnostiek en groepstrainingen (Triple P). We zijn thuis in alle culturen: laagdrempelig, altijd onbevooroordeeld.

Het cultuursensitief werken maakt dat wij aan het groeien zijn als organisatie. We bieden de hulp in verschillende talen, namelijk; het Arabisch (ook klassiek), Berbers, Turks, Pools, Engels, Spaans, Portugees, Somalisch, Perzisch en nog veel meer talen. De gezinnen die wij helpen herkennen zich in de identiteit van onze hulpverleners. Gezinnen voelen zich bij ons gehoord en durven hun vragen te stellen. De drempel is laag en gezinnen nemen ook zelf contact op met ons op met vragen over de opvoeding van hun meest waardevolle bezit, namelijk hun kinderen.

www.omnia-jeugdzorg.nlOmnia ook voor WMO

Omnia biedt ook ondersteuning aan volwassenen, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. De ondersteuning is gericht op meerdere leefgebieden en het vergroten van de eigen kracht. Ook hier maakt Omnia het verschil door onze cultuur-sensitieve benadering en het bieden van de ondersteuning in de eigen taal.

Heeft u vragen aan Omnia of wilt u zich aanmelden voor jeugd of WMO? Neem contact met ons op via 040-202 7129. Ook als u de Nederlandse taal niet goed of niet spreekt, dan kijken wij samen met u naar een oplossing.

www.omnia-begeleiding.nl