Voorpagina Voorwoord Combinatie Jeudgzorg Inloopspreekuren - Sociale Teams Helmond GGZ Oost Brabant Sociale Teams Helmond Combinatie Jeugdzorg Trainingen voor kinderen Spring Kinderopvang Training voor ouders en volwassenen Ik Zorg Contactpunt - ZO Helmond Lefgozer Zo Helmond MEE - Senzer Super Sociaal - Omnia Jeugdzorg Omnia Jeugdzorg SWZ zorg - LEVgroep SWZ Lev Groep Pactum - Nei Skoen Pactum

Combinatie Jeugdzorg:
specialist in jeugd- & opvoedhulp

Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij complexe vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat hierbij voorop. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we behandeling in het gezin of op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang en begeleiding mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg.

We gunnen elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we naar

oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de toekomst.

Ons behandelaanbod bestaat uit:

  • Specialistisch ambulante hulp
  • Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT)
  • Echtscheidingshulpverlening en Omgangshuis
  • MKD (Multidisciplinaire kinderdag­behandeling)
  • Dagbehandeling Boddaert (na school)
  • Intensieve dagbehandeling
  • Dag- en nachtbehandelgroepen (24-uurszorg)
  • Woonbegeleiding jonge moeders
  • Gezinshuizen
  • Pleegzorg

Combinatie Jeugdzorg werkt met name in Zuidoost-Brabant met hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond en Veldhoven en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk

Dagbehandeling Boddaert

Kaat is 7 jaar als zij door de jeugd- en gezinscoach van het sociale team van de gemeente Helmond wordt aangemeld voor Dagbehandeling Boddaert. Zij heeft een autisme­spectrum­stoornis (ASS). Dit levert thuis én op school de nodige problemen op. Hulp is nodig voor Kaat en haar ouders in de vorm van speciaal onderwijs, psycho-educatie, ondersteuning in het gezin en naschoolse dagbehandeling bij Boddaert.

Vanaf de start van Kaat op Boddaert werkt het behandelteam nauw samen met het gezin en school. Het is belangrijk dat Kaat en haar ouders begrijpen wat autisme betekent voor voor haar ontwikkeling en opvoeding. Met behulp van de methode Brain Blocks helpt de ambulant hulpverlener van het Boddaertteam de ouders bij het vinden van de juiste opvoedstijl voor Kaat. Wat heeft Kaat nodig en wat vraagt dit van haar ouders? De pedagogisch medewerker van Boddaert komt regelmatig in het gezin om te ondersteunen en te oefenen met deze pedagogische aanpak.

Grenzen voelen en rust nemen

Na school gaat Kaat naar Boddaert in Helmond. In een kleine groep oefent ze hier in het omgaan en samenspelen met andere kinderen. Want dit is voor kinderen met autisme geen vanzelfsprekende zaak. Kaat leert haar grenzen te voelen en rust te nemen als haar hoofd te ‘vol’ raakt. Stapje voor stapje krijgt ze meer zelfvertrouwen.

Alle neuzen dezelfde kant op

Kaat voelt zich al snel thuis op haar nieuwe school. De gestructureerde onderwijsomgeving met kleine groepen geven haar meer rust en ze komt weer aan leren toe. De pedagogisch medewerker van Boddaert komt regelmatig in de klas om de leerkracht te adviseren over de omgang met Kaat. Ook bespreekt het behandelteam van Boddaert samen met de ouders en de jeugd- en gezinscoach van tijd tot tijd de voortgang van de behandeling. Zijn we nog steeds op de goede weg? Zo staan alle neuzen dezelfde kant op: thuis, op school, bij het sociale team en bij Boddaert.

Hoe gaat het nu?

Inmiddels gaat het zo goed dat de behandeling vanuit Boddaert gaat stoppen. Ondersteuning is nog wel nodig en daarom gaat Kaat straks een paar keer per week naar een zorgboerderij. Zo kan ze blijven oefenen in het omgaan met andere kinderen. En haar ouders houden de broodnodige energie over om hun gezin een fijne plek te laten zijn voor iedereen!

Dagbehandeling MKD

‘Onze zoon Daan van 4,5 jaar was na een half jaar basisschool niet meer welkom. Hij poepte in zijn broek en zou andere kinderen slaan. Wat nu? Waar moeten we dan met hem terecht?’ dat was de vraag waar de ouders van Daan mee worstelden.

De basisschool adviseerde ons om Daan te laten onderzoeken. Uit onder­zoek bij een extern bureau kwam naar voren dat zijn intelligentie gemiddeld was en voldoende om naar het regulier onderwijs te kunnen. Maar dat Daan wel duidelijke, korte begeleiding nodig had, die hij op dat moment niet kreeg op de basisschool.

Denken in kansen en mogelijkheden

Het extern bureau verwees ons naar de gezins- en jongerencoach van de gemeente Helmond. Zij adviseerde om Daan te laten starten bij het MKD (multidisciplinaire kinderdagbehandeling) in Helmond van Combinatie Jeugdzorg en zijn gedrag nader te onderzoeken. Voordat hij daar startte, kreeg Daan al een welkomstkaartje van het MKD. Hij kwam in een klein klasje met drie hele lieve leidsters. De leidsters dachten in kansen en mogelijkheden in plaats van ­beperkingen en negativiteit.

Inzet van in-huis specialisten

Er waren dagen dat wij ook niet meer wisten wat te doen tegen het broekpoepen. Maar de leidsters en ander gespecialiseerd personeel (kinderarts) van het MKD dachten met ons mee. Er werd aan Daans lichaamshouding gewerkt door een fysiotherapeut. Een ergotherapeut hielp hem met zijn fijne motoriek. Kortom een warm bad waarin wij terechtkwamen.

Ervaringen delen met andere ouders

Ook was het fijn om andere ouders te spreken over de situatie waarin onze zoon zat. Wij dachten op een gegeven moment dat wij de enigen waren met deze problemen maar dat was gelukkig niet zo. Vanwege de tijdelijke beschikking die de kinderen krijgen, heb ik verschillende kinderen zien komen en gaan. De ouders en vooral de moeders heb ik hier echt een traantje zien laten bij het afscheid. Wij waren aangenaam verrast door de passie en individuele aandacht die kinderen krijgen bij het MKD van Combinatie Jeugdzorg.

Meer informatie? Kijk op combinatiejeugdzorg.nl

Om privacy redenen zijn de namen en de foto’s van de kinderen gefingeerd.Volg ons ook op