Voorpagina Voorwoord De Horst en Schakel SMWO SVRZ Vrijwilligerspunt Goes Zorggroep Ter Weel Mantelzorgpunt Goes Iriz Thuiszorg Sociaal juridische dienstverlening GR de Bevelanden - Zorggroep Ter Weel GR de Bevelanden Gors - Bibliotheek Oosterschelde Bibliotheek Oosterschelde Uitvaartzorg Tollenaar en De Keizer Uitvaartzorg Tollenaar & De Keizer Auris - E-health Auris
in de gemeente Goes

Voorwoord

Heeft u een zorg- of welzijnsvraag voor uzelf of voor een ander waar u niet uitkomt? Bijvoorbeeld over activiteiten en initiatieven in de wijk, over mantelzorg of vrijwilligerswerk? In deze Informatiekrant Zorg & Welzijn in de gemeente Goes leest u waar u met uw vraag terechtkunt. Deze krant is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties uit de regio, zoals SMWO, Bibliotheek Oosterschelde en Zorggroep Ter Weel. In deze uitgave komen medewerkers en cliƫnten aan het woord en vindt u contactgegevens van de organisaties die u verder kunnen helpen. Bewaar deze krant dus goed!

Een fijne leefomgeving

Op pagina 5 vindt u informatie over de mogelijkheden in uw wijk. Welke activiteiten worden er georganiseerd? Hoe kan ik meedoen en anderen ontmoeten? Of wilt u zich juist inzetten als vrijwilliger? Op pagina 7 vertelt Olda over haar werk als vrijwilliger bij de Ruilwinkel. Niet alleen een winkel maar ook een plek waar mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden binnenlopen en even hun verhaal kwijt kunnen. Ook dit draagt bij aan een fijne leefomgeving.

Een steuntje in de rug

Verderop in deze Informatiekrant leest u over financiƫn. Bent u het overzicht kwijt? Dan staan de sociaal juridische dienstverleners voor u klaar. Ook zijn er minimaregelingen die u kunt aanvragen bij de gemeente, speciaal voor mensen met een laag inkomen. Deze informatie vindt u op pagina 11.

Heeft u een vraag?

Iedereen heeft weleens hulp nodig. Sommige mensen kloppen dan aan bij familie, vrienden of kennissen. Wanneer dit voor u niet vanzelfsprekend is, is het handig om te weten dat er vrijwilligers en professionals in de gemeente Goes zijn die naar u luisteren en met u meedenken, waar uw vraag ook over gaat. Maak kennis met de in deze krant genoemde organisaties en neem gerust contact op. Voor uzelf of voor een ander.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van SMWO.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: