Voorpagina Voorwoord De Horst en Schakel SMWO SVRZ Vrijwilligerspunt Goes Zorggroep Ter Weel Mantelzorgpunt Goes Iriz Thuiszorg Sociaal juridische dienstverlening GR de Bevelanden - Zorggroep Ter Weel GR de Bevelanden Gors - Bibliotheek Oosterschelde Bibliotheek Oosterschelde Uitvaartzorg Tollenaar en De Keizer Uitvaartzorg Tollenaar & De Keizer Auris - E-health Auris
in de gemeente Goes

Grip op uw geldzaken SMWO helpt

Heeft u zorgen over geld? Komt u iedere maand geld tekort of loopt uw schuld op? Steeds meer mensen hebben geldzorgen. Blijf hier niet mee rondlopen maar trek op tijd aan de bel. Ook met vragen over wetten en regelingen kunt u bij de sociaal juridisch dienstverleners van SMWO terecht.

We zijn er om u hierin te ondersteunen. De hulp die u krijgt is gratis voor inwoners uit de Oosterschelderegio, dus ook in de gemeente Goes.

Sociaal juridische dienstverlening van SMWO

Iedereen met een vraag over geld en recht kan een afspraak maken. Onze sociaal juridisch dienstverleners hebben brede kennis van wetgeving op allerlei gebieden en zijn in staat hier in begrijpelijke taal uitleg over te geven. Samen met u zoeken zij naar een oplossing. Zij kunnen zo nodig ook voor u bemiddelen naar een instantie zoals de verhuurder of een gemeente. Vaak kunnen zij al tijdens de afspraak zaken voor u regelen. Zoals het aanvragen van toeslagen of het maken van een budgetoverzicht. Soms is er meer tijd nodig zoals bij het opstellen van een bezwaarschrift.

U kunt terecht met vragen over

Uitkeringen: bijstand, WW, ZW, Wajong, WIA, AOW en kinderbijslag.
Arbeidszaken: loon, ziekte en re-integratie.
Belastingen en toeslagen: Kwijtschelding, hulp bij aangifte, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en het treffen van een betalingsregeling.

Personen- en familierecht: echtscheiding en bewindvoering.
Onderwijs: tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering.
Consumentenzaken: kopen op internet, garantie en incassokosten.
Financiële zaken: schulden, beslaglegging en hulp bij het treffen van een betalingsregeling.
Vreemdelingenrecht: verblijfsrecht.

Goed om te weten

Stijging Toeslagen Belastingdienst en Kinderbijslag

Energiemaatregelen

  • Prijsplafond: deze wordt toegepast door de energieleveranciers. Gebruikt u minder dan een bepaalde hoeveelheid gas/elektriciteit? Dan is de prijs gelimiteerd. Zuinig omgaan met energie kan dus iets uitmaken. Kijk eens op www.zeeuwsenergieakkoord.nl voor ideeën.

Contact opnemen

Heeft u nog vragen over sociaal juridische dienstverlening of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met ons informatiepunt via (0113) 277 111 of via [email protected].

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: