Voorpagina Voorwoord De Horst en Schakel SMWO SVRZ Vrijwilligerspunt Goes Zorggroep Ter Weel Mantelzorgpunt Goes Iriz Thuiszorg Sociaal juridische dienstverlening GR de Bevelanden - Zorggroep Ter Weel GR de Bevelanden Gors - Bibliotheek Oosterschelde Bibliotheek Oosterschelde Uitvaartzorg Tollenaar en De Keizer Uitvaartzorg Tollenaar & De Keizer Auris - E-health Auris

HOE LANG KUNT U NOG IN UW WONING WONEN?

Daar heeft u misschien niet aan gedacht. Het is verstandig om dit wel te doen. Want kunt u nog veilig blijven wonen als u niet meer goed kunt lopen of in een rolstoel zit? GR de Bevelanden kan u helpen met de Wmo.

Woningaanpassing

Wist u dat er eerst gekeken wordt of u kunt verhuizen voor er aanpassingen aan uw eigen woning gedaan worden? Misschien is het verstandig te kijken naar een fijne gelijkvloerse woning vóór u slecht(er) ter been raakt.

Financieel voorbereid

Bent u financieel voorbereid op een verandering in uw situatie? Het is verstandig om geld apart te zetten voor voorziene en onvoorziene gebeurtenissen in het leven.

We staan voor u klaar

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een vangnet voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. GR de Bevelanden en de gemeenten zetten in op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Op deze manier houden we de Wmo beschikbaar voor mensen die écht onze hulp nodig hebben en zorgen we samen voor kortere doorlooptijden.

 0113 239 100

 grdebevelanden.nl/wmo-voorzieningen

LIGT U WAKKER VAN UW GELDZORGEN?

Veel mensen met geldzorgen of schulden zoeken geen hulp. Ze vinden het vaak moeilijk of schamen zich. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen om ernstige financiële problemen te voorkomen.

Vroegsignalering

Het team vroegsignalering van GR de Bevelanden kan u hierbij helpen. GR de Bevelanden krijgt een melding als inwoners achterlopen met de betaling van de vaste lasten. Het gaat om huur-, energie- en waterlasten en de ziektekostenpremie. GR de Bevelanden biedt dan een gesprek en verdere hulp aan. Het doel is om grotere problemen te voorkomen.

Schulddienstverlening

Als uw financiële problemen u teveel worden, dan is het belangrijk dat u hulp zoekt. De schuldhulpverleners van GR de Bevelanden kunnen informatie geven over hoe u weer grip kunt krijgen op uw inkomsten en uitgaven. Wilt u hulp bij het oplossen van uw schulden? Meld u dan aan bij GR de Bevelanden.

 0113 239 100

 grdebevelanden.nl/hulp-bij-financiele-problemen