Voorpagina Voorwoord De Horst en Schakel SMWO SVRZ Vrijwilligerspunt Goes Zorggroep Ter Weel Mantelzorgpunt Goes Iriz Thuiszorg Sociaal juridische dienstverlening GR de Bevelanden - Zorggroep Ter Weel GR de Bevelanden Gors - Bibliotheek Oosterschelde Bibliotheek Oosterschelde Uitvaartzorg Tollenaar en De Keizer Uitvaartzorg Tollenaar & De Keizer Auris - E-health Auris
in de gemeente Goes

Laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op minimaregelingen bij uw gemeente

Wist u dat minimaregelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen? Minimaregelingen geven u financieel een steuntje in de rug. Deze regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Of u recht heeft op zo’n regeling, hangt af van uw inkomen en of u voldoet aan de voorwaarden.

Wat zijn minimaregelingen?

Minimaregelingen zorgen ervoor dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien of onverwachte uitgaven kunnen betalen. Er zijn zowel eenmalige als doorlopende regelingen. 

Minimaregelingen gemeente Goes

  • Individuele inkomenstoeslag: een jaarlijkse toeslag als u al 3 jaar lang een laag inkomen heeft.
  • Declaratiefonds: een vergoeding voor sportieve, sociale of culturele activiteiten.
  • Collectieve ziektekostenverzekering: de gemeente draagt bij aan de premie.
  • Fiets- en reiskostenvergoeding voor schoolgaande kinderen: een tweedehandsfiets of een (winter)abonnement voor het openbaar vervoer.
  • Tegemoetkoming chronisch zieken en/of gehandicapten: Een bijdrage voor de extra kosten die u maakt als gevolg van een chronische ziekte of handicap.

Meer informatie over de minimaregelingen vindt u op de website www.grdebevelanden.nl/bijstand-en-uitkeringen

Wanneer heeft u recht op een minimaregeling?

Voor de minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet te hoog mag zijn. Kijk op de website van GR de Bevelanden hoe hoog uw inkomen maximaal mag zijn. Dit kan voor iedere regeling verschillend zijn. Het hangt ook af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Kijk wat voor uw persoonlijke situatie van toepassing is. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

Meer informatie

www.grdebevelanden.nl

Echtpaar Alting is vrijwilliger ‘Jouw extra hulp maakt de dag’

Heb je een paar uurtjes vrij en wil je die goed besteden? Op een manier waar je zelf ook blij van wordt? Ali en haar man Arie Alting (beiden 75 jaar) weten het wel: vrijwilligerswerk doen! Ze zijn wekelijks te vinden bij Zorggroep Ter Weel in Goes.

De cliënten van locatie Sint Maarten in de Groe zijn ermee in hun nopjes. Arie gaat wekelijks op pad met de duofiets en steekt vaak een handje toe voor kleine klusjes. Ali helpt om te zorgen dat alles op rolletjes loopt bij de zang-, kunst- en beweeguurtjes. Ook gaat ze zwemmen met de bewoners. Ali werkte vroeger in de zorg en is mantelzorger. “Vrijwilligerswerk zit in onze genen. Wij vinden onszelf nog te jong om achter de geraniums te zitten. Je helpt echt het verschil te maken. Er wordt veel georganiseerd. Zonder vrijwilligers gaat dat niet. Je bent dus van belang voor een leuke daginvulling voor de bewoners en ondersteunt zo de zorg.”

Het echtpaar haalt veel plezier uit hun vrijwilligerstaken. “Dat is te danken aan vriendelijke medewerkers, de welzijnswerkers en de vrijwilligers. Een leuk gesprek met de bewoners maakt ook jouw dag. Als je ziet dat ze plezier hebben, dan doet dat echt wat met je. En wat zo mooi is... iedereen kan vrijwilliger zijn, er is altijd een taak die bij je past!”

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: