Voorpagina Veenendaal 2023 Voorwoord Ginkel Vragen over energie besparen? - Leer je huis kennen PlatDus Suntech Energy Veenendaal Suntech Energy Complete woning aangepakt na energieadvies Randewijk Beter Wonen Pniëlkerk gelooft in duurzaamheid Rabobank Stap ook vaker op de fiets! - Hout stoken, gezellig maar ook schadelijk MARC Architectural Consultancy De waarde van bomen in Veenendaal - Wij zijn een Steenbreekgemeente! Boot Ingenieurs Vier vragen over de warmtepomp DEVO Gun een doos een tweede kans Jongeren maken het verschil - Voedselverspilling, da's zonde en niet duurzaam Week van duurzaam Veenendaal

Pniëlkerk gelooft in duurzaamheid

Elektriciteitsverbruik daalt in rap tempo

Voor veel Veenendalers is de Pniëlkerk aan de Ghandistraat 2 een bekend kerkgebouw. De kerk dateert uit 2008 en heeft bij de bouw bewust gekozen om geen gas te gaan gebruiken. Er kunnen pakweg 1.000 bezoekers in plaatsnemen. Ondanks de relatief jonge leeftijd van het gebouw en het losgekoppeld zijn van het gas, wordt er al flink verder verduurzaamd. Vooral op het gebied van luchtbehandeling. Kerkmeester Jan de Wilde vertelt meer over het proces.

Jan: “Hoewel de bestaande warmteinstallatie nog niet zo heel oud was, voldeed deze niet aan de door ons gestelde eisen. Onze insteek: we wilden meer comfort en een daling van het energieverbruik.”

In coronatijd bleek hoe belangrijk een goede ventilatie is. Juist in kerkgebouwen. Immers, veel mensen zitten dicht op elkaar. Maar hoe ga je daar mee om?

Krachten bundelen

“We vormden een speciale commissie bestaande uit kerkleden met uiteenlopende expertises. Bijvoorbeeld op het gebied van warmte en ventilatie. Zelf maak ik als kerkmeester al deel uit van de commissie van beheer die als taak heeft het beheren van de financiën van het kerkgebouw. We bundelden onze krachten.”

Spelen met lucht

Vervolgens is gekeken naar de beste oplossing. Wat is uitvoerbaar? Kun je het beste vanuit de kruipruimte verwarmen/ventileren? “De kruipruimte viel echter vanwege het vele hak- en breekwerk gelijk al af. We kozen voor een WTW (warmteterugwinning)-installatie op grote hoogte ‘van bovenaf’, in de vorm van twee grote metalen luchtleidingen.

Dit heeft verschillende voordelen: de roosters kun je naar wens stellen zodat de luchtstroom in gewenste richting door de kerkzaal gaat. Bovendien is dit ook een veel mooier gezicht. De kracht is verder dat je de installatie kan gebruiken voor verwarmen, koelen en ventileren. Zeker dit laatste is met de warme zomers van deze tijd meer gewenst.”

Minder elektriciteit

Hoe werkt het in de praktijk? Jan: “Op het platte dak staan twee grote warmtepompen. De nieuwe installatie is nog relatief jong, dus over energieverbruik over langere tijd is nog weinig te zeggen, maar de eerste metingen laten zien dat we tientallen procenten minder elektriciteit zijn gaan gebruiken. Ondanks dat wij de installatie nu ook in de zomer gebruiken om de kerk te koelen. Want dat kost natuurlijk ook energie. Verder zien we nog een bijkomend effect: medewerkers van het Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken, dat ook in ons gebouw gehuisvest is, werken nu in betere klimaatomstandigheden. We zien dat er veel draagvlak is voor de maatregelen. Maar we zitten niet stil. In de nabije toekomst onderzoeken we of zonnepanelen mogelijk zijn.”


Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: