Voorpagina Voorwoord Jongerenwerk Barkema & de Haan Mensenwerk Hogeland Mensenwerk Hogeland Tintengroep Financiële ondersteuning - Onafhankelijke cliëntondersteuning Bibliotheek 's Heeren Loo 's Heeren Loo Bedum De aardbevingscoaches staan voor je klaar! Trainingen voor jeugd en jongeren Hogeland College - Fysio den Ommelanden Hogeland College Fysiotherapie den Ommelanden Ik en Zorg - Mentorschap Noord Gemeente Het Hogeland Jongerenwerk Barkema en de Haan Gamen: wanneer is veel té veel? Wat je moet weten over een burn-out Huitsing & Poort Notariaat en Mediation
in de gemeente Het Hogeland

Het belang van goede huisvesting voor goede zorg

Cliënten én zorgmedewerkers plukken de vruchten van groot renovatieproject

De grootschalige versteviging van de zorgwoningen van ‘s Heeren Loo in Bedum is bijna afgerond. Naast het aardbevingsbestendig maken, werden de zorgwoningen ook vernieuwd. De renovatie van de woningen uit de verschillende clusters draagt niet alleen bij aan de veiligheid en het comfort van de bewoners en de medewerkers, maar ook aan de kwaliteit van zorg. Helma Wiersema, Saskia te Loo en Brent Bednarsky vertellen namens de zorgorganisatie meer over dit project.

Klaar voor de toekomst

“Een enorme uitdaging waar ontzettend veel bij kwam kijken”, vertelt projectleider Brent over de renovatie die in 2018 van start ging. “Denk aan het veilig verhuizen van onze kwetsbare cliënten, afstemming vinden met opdrachtgevers en medewerkers, budgetvraagstukken. De versterkingen en renovaties kwamen tijdens en na de coronaperiode die enorm veel energie hebben gevergd van zorgmedewerkers en ondersteunende diensten, maar iedereen heeft fantastisch werk geleverd. De woningen zijn aardbevingsbestendig, duurzaam, klaar voor de toekomst en bieden meer luxe en comfort.”

Continu oog voor cliënten

Voor de realisatie van de nieuwe zorgwoningen, werd er tijdelijke huisvesting geplaatst. “Dat betekende voor sommige bewoners dat ze twee keer moesten verhuizen. Zoiets is heel ingrijpend voor ze. Daarom was een zorgvuldige voorbereiding nodig om de impact op onze cliënten zo klein mogelijk te houden”, legt manager zorg Helma uit over die periode. Door continu oog te hebben voor de cliënten, konden de begeleiders veel zorgen wegnemen. Persoonlijk begeleider Saskia: “Verhuizen is voor mensen zonder beperking al een hele grote verandering, laat staan voor iemand met een (ernstige meervoudige) beperking. In de fase voorafgaand aan de verhuizing waren we als team extra alert op signalen van de bewoners om eventuele onrust weg te nemen.”

Eigen regie

Nu het grootste gedeelte van de zorgwoningen is opgeleverd en bewoners zijn teruggekeerd naar hun vernieuwde woning, spreekt Helma van een frisse, energieke en uitnodigende sfeer binnen de muren van de locaties. Door de verbouwing zijn veel meer mogelijkheden ontstaan. Bewoners hebben nu onder andere een ruimere woning met een eigen studio en badkamer. “Deze verbeteringen bevorderen de eigen regie van de cliënt. Ze kunnen zich makkelijk even terugtrekken in hun eigen ruimte, en familiebezoek kan daar nu ook plaatsvinden.”

Bijdragen aan betere zorg

Andere verbeteringen zijn, afhankelijk van de locatie, de grotere gemeenschappelijke ruimtes, flexibele wanden en de biodynamische verlichting dat zich aanpast aan het natuurlijke ritme van de dag. Ook zijn de ruimtes voorspelbaarder ingericht; met minder bochten en hoeken, waardoor alles goed zichtbaar is. Allen leiden ze (in)direct tot kwalitatief betere zorg.

Saskia noemt het voorbeeld van een cliënt die de overgang naar slapen moeilijk vond, maar zich door het biodynamische licht en de overzichtelijke ruimte veiliger voelt en nu makkelijker naar bed gaat. “Zulke woontechnieken ondersteunen medewerkers in de zorghandelingen, waardoor er meer aandacht is voor het welbevinden van de cliënt”, aldus Saskia.

Meer informatie?

Wil je meer weten over ondersteuning, begeleiding en behandeling of heb je een vraag? Kijk voor meer informatie op www.sheerenloo.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 0800 - 355 55 55.

Of bekijk het filmpje over ons aanbod:

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: