Voorpagina Voorwoord Combinatie Jeudgzorg Inloopspreekuren - Sociale Teams Helmond GGZ Oost Brabant Sociale Teams Helmond Combinatie Jeugdzorg Trainingen voor kinderen Spring Kinderopvang Training voor ouders en volwassenen Ik Zorg Contactpunt - ZO Helmond Lefgozer Zo Helmond MEE - Senzer Super Sociaal - Omnia Jeugdzorg Omnia Jeugdzorg SWZ zorg - LEVgroep SWZ Lev Groep Pactum - Nei Skoen Pactum
in de gemeente Helmond

Ons aanbod aan
groepen en trainingen

Sociale Teams Helmond biedt verschillende groepen en trainingen aan voor kinderen en volwassenen.

Trainingen voor kinderen:

Vingers uit je oren

Vingers uit je oren is een training voor kinderen van groep 4 t/m 8 die te maken hebben met veel ruzie in het gezin, knel zitten of last hebben van strijd tussen ouders. Deze training wordt in samenwerking met LEVgroep gegeven. Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken beginnen kinderen op ontspannen wijze met het verwerken van hun emoties en leren zij weerbaar te zijn in de toekomst.

De ouders komen een keer samen in een oudergroep om te horen wat hun kinderen leren. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen en er is één bijeenkomst voor de ouders van 1,5 uur.

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A

Voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Deze training wordt samen met LEVgroep gegeven. Voor kinderen die onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben is er de training Kiezel en Druppel. Deze training kan jouw kind helpen om weerbaarder te worden en zijn of haar gevoel van eigenwaarde te vergroten. Ouders of verzorgers worden actief bij de training betrokken.
De training Kiezel en Druppel wordt ook aangeboden voor kinderen uit groep 4, 5 en 6. Deze training wordt Kiezel en Druppel B genoemd. De trainingen bestaan uit negen bijeenkomsten van 1 uur voor de kinderen en twee bijeenkomsten van 1,5 uur voor de ouders.

Piep zei de muis

Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar waarvan een ouder, of beide ouders lijden aan psychische en/of verslavingsproblematiek is er de training ‘Piep zei de muis’. In de training ervaren de kinderen dat ze niet de enige zijn. Ze leren herkennen wat er in hen omgaat, beter met hun gevoelens om te gaan en dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen. Het leren gebeurt op een speelse manier. Voor de ouders zijn er ook bijeenkomsten, waarin ze leren hoe ze hun kind(eren) kunnen ondersteunen en er worden opvoedtips gegeven. De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen en vijf bijeenkomsten van 1,5 uur voor de ouders.

Woensdagclub

Elke eerste woensdag van de maand wordt de Woensdagclub georganiseerd. Deze club is er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis diagnose, die problemen blijven ondervinden bij sociale interactie. De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot 18.15 uur.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: