Voorpagina Voorwoord Gelre Ziekenhuizen Inwoners helpen inwoners door moeilijke periode Zozijn Jeugdhulp - Geld voor mensen met een laag inkomen Muzehof Hulpwijzer Zutphen Neocura GGNet Zutphen GGNet Hulp bij relatieproblemen en scheiden Bij de Bieb - Zozijn Op Pad
in de gemeente Zutphen

14 organisaties slaan de handen ineen voor gezamenlijke hulp

Zutphen neemt landelijk voortouw bij lichte jeugdhulp

‘Kinderen en jongeren (en hun ouders of verzorgers) via lichte hulpverlening de kans bieden om dichtbij huis gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Dit bieden we op een toegankelijke en laagdrempelige manier aan. Zonder indicatie van de gemeentelijke toegang, maar wel met een deskundige inschatting van de mogelijke hulpvraag. Zo kunnen gezinnen makkelijk de weg vinden en snel de gewenste hulp krijgen zonder bureaucratisch proces. Dat gaan we samen doen met 14 organisaties. En daarmee staan sinds 1 mei zo’n 70 professionals van jeugdzorgorganisaties klaar om hulp te bieden’, dit zegt Christel Bouwman, Teamleider Jeugd & Onderwijs.

Het vraagt lef

Christel Bouwman: ‘Het vraagt lef van het college en de jeugdzorgpartijen om het anders te willen organiseren. We zijn met alle partijen in gesprek gegaan. Hebben twee jaar met elkaar gesproken over hoe het eruit zou moeten zien. Met het belang van onze Zutphense inwoners steeds voorop: zo weinig mogelijk drempels om deze lichte jeugdhulp te vragen en te krijgen. Met snelheid kunnen we voorkomen dat lichtere problemen zwaar of complexer worden. Doordat niet iedereen via de gemeentelijke toegang hoeft te komen, nemen we daar ook druk weg ten gunste van de zwaardere hulpverlening. En we zetten ook nog in op meer verbinding en samenhang tussen preventie, lichte hulp en specialistische zorg. We werken daar waar de inwoners zijn: in de wijk, op scholen en bij sportverenigingen. Dus direct aanspreekbaar.’

Het gaat hierbij om een pilotproject met een looptijd van vier jaar. Dat geeft zekerheid voor de hulpvragers maar ook voor de hulpverlenende organisaties. Zij hebben door deze werkwijze meer zicht op het in te zetten budget en te leveren capaciteit.

Met spoed hulp nodig?

Vragen of advies

De gemeente Zutphen heeft een Jeugdteam voor uw vragen en advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen. Voor meer informatie: www.hulpwijzerzutphen.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: